Pilíř správného skenování – histogram

Publikováno: 16. dubna 2024 | autor Petr Šálek
5.jpg

Histogram je jedním z nejdůležitějších nástrojů při zpracování negativů, diapozitivů a fotografií. Je to graf, který na dvou osách zobrazuje rozložení obrazových bodů podle jasu a tónu, ne podle barvy.

Na levé straně vodorovné osy grafu jsou obsaženy tmavé tóny, uprostřed střední a dále doprava pak křivka postupuje k tónům nejsvětlejším. Svislá osa pak ukazuje množství tónů obrazu. Čím vyšší je vrchol křivky, tím více tónů obraz obsahuje.

Pokud je křivka posunuta příliš doleva, ztrácí se tmavé tóny, obdobně jsou napravo omezeny tóny světlé. Dobře nastavený histogram zahrnuje celé rozpětí tónů od nejtmavších stínů přes střední až po nejsvětlejší tóny a není na žádné straně oříznut. Rozhodně je lepší věnovat se histogramu před skenováním než se pokoušet provádět opravy následně.

1.jpg

Foto: Petr Šálek, 1999 , Foto ze série Sbalit s pomocí choreografa Felixe Ruckerta a taneční skupiny Domino
Foceno na film Fuji Reala 6 × 7 cm, Fotoaparát: Mamiya RB67, Skener: Epson Perfection V850 Pro,Skenovací software: SilverFast

Při použití softwaru SilverFast 9 je možné manuální nebo automatické nastavení. Pokud si nejste jisti, užijte WorkflowPilot, který vás provede celým průběhem skenování včetně automatického nastavení histogramu.

2.jpg

Při manuálním způsobu se světla, stíny a střední tóny nastavují v dialogovém okně, kterým se mění celkový jas a kontrast obrazu. Můžeme také v nastaveném režimu RGB ovlivňovat celý kanál RGB nebo jeho jednotlivé složky. Tím se dá měnit zabarvení nebo nádech snímku. Vlevo se nastavují stíny a vpravo světla. Pomocí pipety lze v SilverFast 9 také nastavit neutrální šedivý, nejsvětlejší a nejtmavší bod v obrazu.

3.jpg

Histogram SilverFast je možné nastavit různými způsoby: jako aditivní zobrazení, které vznikne z kombinace všech tří kanálů, transparentní jako zobrazení tří křivek najednou nebo separátní třemi samostatnými křivkami. Změny obrazu se vždy zobrazí ve výsledném histogramu. Jeden tip navíc: v dialogu histogramu je stisknutím tlačítka Alt možné kdykoli zobrazit aktuální histogram...


Celý článek najdete v dubnovém FotoVideo

Doporučujeme také výhodné předplatné s dárkem!


fv04-24-obalka-web3.jpg

Právě vychází
fv05-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.