Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

Publikováno: 13. března 2021 | autor Redakce
Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

Jan Šplíchal patří mezi nejvýznamnější tvůrce proudu české imaginativní fotografie. Ke své práci používá jediný výrazový prostředek – fotomontáž.

Nekopíruje přírodu, ale sám podle své vůle a představy vytváří z reálných fragmentů, zachycených fotoaparátem, nereálné krajiny, města, výjevy. Je to malířské pojetí obrazu, které projeví svůj plný účinek jistě lépe na velkém formátu originálu nežli na malé kopii. Nejde mu jen o samotnou fotografii, nýbrž i o sdělení svého vyznání a filozofického kréda, že člověk je jen stvořením božím a zrnkem vesmíru… Šplíchalovy fotografie jsou zamyšlené, melancholické, těžké, avšak i kajícné…

Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

Jan Šplíchal vystudoval v letech 1945–1948 Uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou a měl v úmyslu stát se malířem. Roku 1949 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, ale následujícího roku byl z politických důvodů vyloučen. V roce 1950 začal pracovat jako retušér v Orbisu v Praze (bývalém Grafickém závodě Neubert a synové) a byl zde zaměstnán až do důchodu. Po ukončení základní vojenské služby, kterou absolvoval u pomocných technických praporů (PTP), se oženil s Libuší Štruplovou.

Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

Měli dvě děti, syna Daniela a dceru Věru. V této době Šplíchal navštěvoval kurzy fotografie a začal fotografovat.

Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

Navštěvuje kurzy fotografie: snímková technika, výtvarná fotografie, barevná fotografie, reprodukční fotografie, orientace na výtvarnou fotografii. Poznává techniku fotomontáže, která zůstane jeho doménou po celou dobu výtvarné činnosti. V roce 1964 přijat do SČVU – sekce fotografie a do skupiny Proměna. Od roku 1958 se pravidelně zúčastňuje výstav československé fotografie doma i v zahraničí...

Od sedmdesátých let spolupracuje s nakladatelstvími Orbis, Odeon, Artia, Lidová demokracie, Lidové noviny, Oikúmené, Kalich, Karolinum, Mladá fronta aj. na knižních fotografických ilustracích.

Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

Šplíchal spolupracoval jako výtvarník s některými architekty. Do interiérů byly instalovány jeho velkoformátové fotomontáže (nemocnice na Karlově nám. v Praze, evangelický kostel v Lounech, ve Zlíně, v Praze – Braníku, sborový sál u sv. Klimenta v Praze, rekreační objekt v Jánských Lázních, penzion Holliday v Praze – Smíchově, kavárna RETRO v Českém Krumlově).

Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

V roce 1986 jeho žena Libuše po dlouhé nemoci zemřela a Jan Šplíchal se na nějakou dobu fotograficky odmlčel. V dalším období hledal osobní výraz fotografie a soustředil se na fotomontáž, ve které našel adekvátní prostředek pro vyjádření vlastního vidění světa. Fotografie řadí do seriálů či cyklů, ve kterých reflektuje novou životní situaci. Podnikl cesty do Argentiny, Egypta, Izraele, Nizozemska, Chile, Španělska a Francie. V roce 1998 se oženil s Miladou Mitkovou.

Měl dosud 35 samostatných výstav v České republice a 32 v zahraničí. Jedna výstava byla uzavřena pro ideovou rozpornost s oficiálním uměním, nebyl povolen tisk katalogu, protože „...glorifikuje spisovatele Franze Kafku a motivy spojené s jeho tvorbou“. V roce 1987 natočil krátký autorský film Orbis terrarum ve Studiu krátkého filmu v Praze na Barrandově. Od roku 2006 pracuje s digitální barevnou fotografií.

Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

V roce 1997 natočila Čs. televize o autorovi medailon Hledání světla. Fotografická spolupráce s nakladatelstvím Artia, Odeon, Vyšehrad, Kalich, Evangelické nakladatelství Praha, Verlag am Eschbach, Ev. Verlagsanstalt Berlin aj.

Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže

1929 narozen 17. prosince ve Sloupnici

1944 roční praxe v Umělecké keramice v Nedošíně u Litomyšle

1945-48 Umělecko-průmyslová škola v Jablonci n/Nis.

1949 Akademie výtvarných umění, Praha

1950 nástup do zaměstnání v tiskárně Neubert a syn., Praha

1951-53 vojenská prezenční služba u PTP

1953 sňatek s Libuší Štruplovou

1955 narození syna Daniele

1955 začíná fotografovat, kupuje Rolleiflex 6x6

1958 poprvé se zúčastňuje výstavy I. umělecké fotografie v Praze

narození dcery Věry

1960 cesta se spolkem grafiků Holar do NDR

seznámení se s fotografem Josefem Sudkem

1961 první fotomontáže Štíty a Struktury

1964 přijat do skupiny PROMĚNA, poprvé vystavuje

přijat do Svazu čsl. výtvarných umělců

1966 první výstava v zahraničí v Holandsku

1968 seznámení s Reinhardem Schubertem

první samostatná výstava u nás na zámku v Duchcově

1972 ministerstvo kultury kupuje 5 fotografií pro výstavu v USA

1973 výstava Proměny dva dny po zahájení zakázána z moci úřední

1974 první realizace fotografií pro sborové místnosti ČCE v Lounech

1975 zvětšuje fotografie Jaromíra Funkeho z originálních negativů

1978 fotografie pro sbor ČCE v Braníku a ve Zlíně

1981 vychází kniha Praha našich snů

začíná sestavovat diapásma s hudbou: Stvoření, Krajiny

1986 úmrtí manželky Libuše 25. února

úmrtí maminky 25. dubna

1987 vzniká film ORBIS TERRARUM ve Studiu krátkého filmu na Barrandově

1988 cesta na Kubu

1989 cesta do Argentiny

1990 cesta do Egypta a Izraele

1991 první cesta do Chile

1992 přednáší jako lektor v Pražské fotografické škole

1993 vychází monografie Jan Šplíchal v nakladatelství FOTO MIDA

1994 druhá cesta do Chile

scénické fotografie k opeře PROCES Franze Kafky pro Státní operu Praha

1995 scénické diapozitivy pro uvedení Její pastorkyně v Záhřebu

zvětšuje fotografie z originálních negativů Jaromíra Funkeho pro portfolio PHP třetí cesta do Chile

1996 Česká televize natáčí medailon Hledání světla

1997 kopíruje fotografie pro portfolio Františka Drtikola

1998 sňatek s Miladou Mitkovou

cesta do Holandska, cesta do Španělska

1999 fotografie k opeře „K“ do katalogu Opera National de Paris

2000 cesta do Španělska

2005 vychází knížka fotografií Praha uprostřed proudu, text Jiří Šerých

zakoupen digitální fotoaparát a začíná práce s počítačem

2006 vznikají digitální cykly Podzimní arboretum, Jarní etudy, Kameny kameny, Doteky krajin,

2007 připravuje výstavu a katalog sochaře Františka Pacíka

2008 filmový medailon J.Š., režie Petr Skala

2009 cesta do Španělska

2012 úmrtí syna Daniela

2014 DVD o kostele a sboru sv. Klimenta v Praze

2019 zemřel 14. března v Praze

Jan Šplíchal – 17. prosince 1929, Sloupnice – 14. března 2019 Praha.

Jan Šplíchal a jeho jedinečné fotomontáže


Máte už březnové vydání časopisu FOTOVIDEO?

Podívejte se na jeho stručný obsah...

Současný svět v březnovém FotoVideo

Výjimka hned na prvních stranách

Když si ale toto vydání otevřete od začátku, narazíte na naprosto exkluzivní materiál, za kterým jsme se vypravili až daleko za sever Norska vysoko za polární kruh, za fantastickým člověkem jménem Audun Rikardsen. Vyprávění tohoto přírodovědce a skvělého fotografa by vydalo na knihu, jeho zážitky jsou pro nás vnitrozemce z poklidného pásu mírného klimatu naprosto unikátní. Tento krásný a velmi náročný rozhovor trval poměrně dlouho hlavně díky Audunově velkému pracovnímu nasazení a podílelo se na něm minimálně pět našich spolupracovníků.

Široká březnová nabídka pro každého

Skladbu našeho časopisu stálí čtenáři už znají a ví, že nejsme monotématičtí. Mnozí z vás svými fotografiemi a portfolii velmi živě plní stále se rozšiřující nabídku našeho webu www.ifotovideo.cz a nápady dalších se často stávají součástí nejbližších tištěných vydání. Jak víte, děláme tento časopis pro vás, a hlavně s vámi. Takže si dále po Audunovi v klidu pročtěte a prohlédněte tvorbu Lenky Požárové, Štěpána Black Černého, Ľubomíra Činčury, Jiřího George Ksandra, Radka Teope Drbohlava, Richarda Horáka, Stefana Forstera, Jiřího Štarhy a dalších. Krásné počtení a hezké jaro!

Konkrétně nabízíme z březnového vydání časopisu FotoVideo například toto:

OSOBNOST: AUDUN RIKARDSEN

Fascinující tance keporkaků a dalších velryb v úžasném článku norského badatele a skvělého fotografa.

Současný svět v březnovém FotoVideo

RECENZE: JINDŘICH STREIT – VILLAGE PEOPLE 1965–1990

Nádherně výpravnou knihu souběžně vydává Buchkunst a KANT. Doporučujeme!

Současný svět v březnovém FotoVideo

ROZHOVOR: ĽUBOMÍR ČINČURA

Reportér lidských duší (s širokým úsměvem). Skvělý rozhovor a vynikajícím umělcem.

Současný svět v březnovém FotoVideo

TECHNIKA: VYZNÁTE SE V PAMĚŤOVÝCH KARTÁCH?

O tohle jste nám hodně psali. Nabízíme vysvětlení jednotlivých značek a zkratek. Komplet!

Současný svět v březnovém FotoVideo

TECHNIKA: CANON EOS C70

Jak používat kompaktní filmovou kameru C70 s RF bajonetem? Přečtěte si podrobně!

Současný svět v březnovém FotoVideo

FOTOGRAF ROKU: TÉMA „HODINY, STROJE ČASU“

Podívejte se na vítězné snímky seniorů i juniorů. Opravdu stojí za to!

Současný svět v březnovém FotoVideo

… a samozřejmě dalších minimálně dvacet zajímavých článků!

Už jste si objednali vaše FotoVideo až domů! Nemusíte nikam chodit.

Navíc k vaší objednávce máme pro vás další dárky ZDARMA. K celoročnímu předplatnému časopisu FotoVideo prostě patří. Udělejte si radost (a také vašim blízkým?) na dalších dvanáct měsíců! S naším předplatným opravdu ušetříte. Vybírejte dle chuti, ale rychle, dárků je dost, ale některé jen v omezeném množství! Předplaťte si nás natrvalo, nebo si vyzkoušejte, zda nás chcete odebírat po jednom či dvou či třech či šesti či dvanácti výtiscích. Jak se vám to bude líbit. Ale s delší dobou předplatného výrazně klesá jeho cena a dárek je ZDARME k novému, celoročnímu předplatnému.

Vybírejte si na našem webu:

http://www.ifotovideo.cz/rubriky/predplatne/

Mít doma kvalitně tištěný časopis FotoVideo každý měsíc o den dříve, než se objeví ve volném prodeji na stáncích a v prodejnách, a ještě k tomu levněji za cca 60 % jeho normální, prodejní ceny, to už se fakt vyplatí! Šetříte tak své peníze a ještě vyděláte.

Současný svět v březnovém FotoVideo

 

 

 

Právě vychází
fv04-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.