Zlaté slunce – celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby

Publikováno: 25. února 2019 | autor Redakce
FILM – student Jakub Lněnička

UZÁVĚRKA JE 11. BŘEZNA 2019!
O přehlídce

Zlaté slunce = celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby, školní kategorie.
Zlaté slunce 2019 (6. – 7. června): přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže

Zlaté slunce je celostátní přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže, a lze ji považovat za vyvrcholení dění v oboru filmové a audiovizuální výchovy respektive filmové tvorby dětí a mládeže v daném roce. Posláním přehlídky je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Přehlídka si také klade za cíl popularizovat obor filmové a audiovizuální výchovy na půdě škol i ve všeobecném povědomí. Usiluje o podporu pedagogů, kteří by se chtěli filmové výchově věnovat.

Ve dnech 6.–7. června 2019 se v Blansku uskuteční 16. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby školních filmů ZLATÉ SLUNCE. Filmy mohou na přehlídku hlásit školní a volnočasové kolektivy i jednotlivci ve dvou věkových kategoriích do patnácti a devatenácti let.

Nyní nastal čas přihlásit své filmy do postupových kol: Zemské kolo pro Čechy - uzávěrka: 4. 3. 2019, Zemské kolo pro Moravu - uzávěrka: 11. 3. 2019

Vybrané snímky postoupí na přehlídku v Blansku.

Filmy mohou na přehlídku hlásit školní a volnočasové kolektivy i jednotlivci ve dvou věkových kategoriích do patnácti a devatenácti let. Přijímány jsou hrané, dokumentární, animované i experimentální filmy. Studenti dostanou ke svým filmům zpětnou vazbu od zkušených filmařů, kteří zasednou v porotě, a hlavně příležitost prezentovat své filmy před plným sálem diváků. Ocenění autoři si odnesou medaile, diplomy i hodnotné ceny.

Ředitel Zlatého slunce a metodik filmové výchovy NIPOS–ARTAMA Jiří Forejt k přehlídce poznamenává. Zlaté slunce je výjimečné pro svůj potenciál. Totiž filmová výchova je sice tradiční obor, který se však v českých školách začíná prosazovat teprve v posledních letech. Ministerstvo kultury vypracovalo ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy studii o rozšířenosti filmové výchovy na českých školách, a z ní vyplývá, že po celé republice působí desítky nadšených učitelů, kteří se výuce tohoto předmětu věnují. Nemají však dostatečnou podporu metodickou ani morální. Mohou se cítit ve svém snažení osamoceni jako pedagogičtí Don Quijotové. Zlaté slunce je ale platformou, která může učitelům nabídnout satisfakci za jejich celoroční práci se studenty. Mohou si odnést inspiraci. Poznat se s kolegy, kteří řeší stejné problémy a čelí obdobným výzvám. Do dalších ročníků se budeme snažit o zvýšení povědomí o Zlatém slunci. Považuji za velkou výzvu, odkrýt potenciál, který přehlídka nabízí pro rozvoj oboru. Nic z toho by ale nebylo možné bez mnohaleté nezištné práce kolegů, kteří se na přípravách přehlídky každoročně podílí.

Organizátoři
Garantem filmové přehlídky Zlaté slunce je z pověření Ministerstva kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Na realizaci soutěže v regionech spolupracuje s DDM Jednička, Kulturním střediskem města Blanska a Ateliérem Lávka. Organizátoři přehlídky budou v letošním roce aktivně spolupracovat také s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu, která v červnu v Blansku udělí Cenu ASFAV za přínos v oblasti filmové výchovy. Další významnou iniciativou, se kterou bude Zlaté slunce spolupracovat, je mezinárodní vzdělávací projekt Cined, který vytváří online přístupný katalog evropských filmů obohacených zevrubnými pedagogickými materiály.

Hlaste své filmy do postupových kol!

Zlaté slunce je postupová přehlídka, proto autoři a učitelé musí své filmy hlásit nejprve do postupových kol. Vybrané snímky postoupí do celostátního kola v Blansku. Přikládáme výčet zemských kol pro Čechy a Moravu včetně termínů konání a uzávěrek pro přihlašování filmů. Uzávěrky přihlášek proběhnou na přelomu února a března 2019. Obě zemská kola budou v letošním roce obohacena o bohatý doprovodný program. V Brně si budou moci účastníci na vlastní kůži vyzkoušet propojení nového cirkusu s filmovou tvorbou během intenzivního workshopu, který pro ně připravili místní pořadatelé. Ve Dvoře Králové se pak mohou diváci i soutěžící těšit na filmové workshopy ale hlavně kouzlo celého festivalového zázemí, které bude v letošním roce přeneseno do místního Safari parku.

ZLATÉ SLUNCE 2019 – POSTUPOVÁ KOLA:

ZLATÉ SLUNCE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Zemské kolo pro Čechy
Termín: 21.–22. března 2019
Místo konání: Kino Svět, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka: 4. 3. 2019

Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz

ZLATÉ SLUNCE BRNO
Zemské kolo pro Moravu

Termín: 12.–14. dubna 2019
Místo konání: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
Uzávěrka: 11. 3. 2019

Více zde: www.nipos-mk.cz

Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-brno@seznam.cz

Kontakty pro média:
MgA. Jiří Forejt, filmová výchova, tel.: 778 702 498, 723 744 883, e-mail: forejt@nipos.cz
Josef Dušek, public relations, tel.: 778 702 494, e-mail: dusek@nipos.cz

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU
útvar ARTAMA │ Filmová výchova
Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2
tel.: 221 507 900 │e-mail: nipos@nipos.cz
www.nipos.cz │ FB: @niposmk
http://www.nipos.cz/

Právě vychází
fv04-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.