Z archivu rodiny Berndorffových

Publikováno: 13. července 2023 | autor Redakce
Z archivu rodiny Berndorffových Hl

Jak se potkaly geny s výchovou? Začněme ale historií a městem Nepomuk, odkud rodina Berndorffů pochází. Zdenek Berndorff /dědeček Kamily a Kláry/ byl stejně jako jeho otec majitelem nepomucké lékárny.

Jeho záliba ve fotografování byla podmíněna znalostí chemických procesů, které vycházely z jeho profese. Synové Jiří a hlavně Zdenek, oba opět lékárníci, byli fotografií a fotoaparáty stejně fascinováni jako jejich otec. V dobrém slova smyslu byli posedlí i motorismem a cestováním. Již v roce 1935 vyjela rodina do Rakouska vlastním automobilem. Maminka Věra, rozená Kubecová, které patřil zámek v Měčíně, byla kultivovaná a vzdělaná dáma, hovořila několika jazyky a hrávala v kostele na varhany. Na zahradě rodinného domu stávala bronzová socha Františka Palackého a výběr četby literatury v rodině řídil otcův bratr, známý spisovatel nepomuckého kraje, Alexandr Berndorf. O životě rodiny svědčí obrovské množství nádherných fotografií pečlivě uspořádaných do cca dvaceti souborů nalepených v albech. K velké radosti potomků se dochovaly dodnes. Malá ukázka byla naskenována, natištěna a je na této výstavě.

Z archivu rodiny Berndorffových 1

Zdenek Berndorff se oženil do Blatné do rodiny Šulcových a působil zde jako lékárník celý život. V domě na J. P. Koubka 6 vznikla symbióza spřízněných duší. Jak rodina Šulců, tak rodina Berndorffů přišly při komunistickém převratu o značný majetek. V domě v Blatné tajně přespala Milada Horáková. Syn Petr Šulc se stal politickým vězněm, dcera Miroslava Berndorffová, rozená Šulcová, středoškolská profesorka, musela pracovat několik let jako dělnice.

Z archivu rodiny Berndorffových 2

Do pohnuté doby se narodila dcera Kamila. Šedesátá léta sice představovala naději, ale emigrace Zdenkových sourozenců na západ opět zhoršila „kádrový profil“  rodiny. V té době se dostalo do zahraničí několik propracovaných nákresů karoserií aut, jejichž autorem byl Zdenek, který, ač rodinnou profesí lékárník, měl mimořádné nadání technické a výtvarné a detailní kresby automobilů byly jeho koníčkem. Tajnými cestami mu bylo nabídnuto zaměstnání za předpokladu, že rodina emigruje. Nakonec se k riskantnímu útěku za hranice neodhodlali. Roli sehrála silná citová pouta s prarodiči, láska k malebné jihočeské krajině a blízkým Paštikám, kde rodina na chatě trávila chvíle odpočinku. V době tuhé normalizace znovu hrozilo, že Miroslava bude muset odejít z postu středoškolské profesorky. Její výuka novodobé historie se neslučovala s tehdejšími osnovami. Šťastným řešením bylo narození dcery Kláry. Ale nejen stejný postoj k uspořádání světa a ke svobodě, a tudíž aktivní odpor ke komunistickým manýrám, spojoval rodinu Berndorffů a Šulců v několika generacích.  Vztah k umění, literatuře, kulturním památkám a tvůrčí činnost všeho druhu bylo to, co pomáhalo přežít v dobách krizových. Miroslava, vystudovaná kunsthistorička, malovala v přírodě akvarely, Zdenek fotografoval, společně vytvářeli linoryty, které posílali svým přátelům k novému roku. Dědeček Vladimír psal rozsáhlou kroniku, která je zdrojem informací rodinných i politických. /Ukázky najdeme v zadní části kavárny./ A všichni společně objevovali památky v tehdejším Československu. Galerie, kostely, hrady a zámky... Zálibu v cestování do zahraničí omezovaly režimem povolené destinace.

Petr, Miroslava a Zdenek uvítali s úlevou a radostí pád železné opony a spolu se svými potomky se aktivně zapojili do procesu obnovy demokracie.

O výstavě:

Z archivu rodiny Berndorffových

Kulturní kavárna Železářství U Šulců, Blatná

Výstava potrvá až do 3. srpna 2023.

Fotografie:

Zdenek Berndorff /1884-1946/

Zdenek Berndorff /1927-1996/

Kamila Berndorffová

Obrazy:

Klára Jánská

Studie:

Magdalena Beata Jánská

Vystavující:

Zdenek Berndorff se ve své fotografické tvorbě zaměřoval na malebnou krajinu, ale jeho hlavním zájmem byl ateliérový portrét. Fotografoval Flexaretem a Praktikou LTL. Vyvolával a zvětšoval sám. Byl aktivním členem fotoklubu Kamfo Blatná.

Kamila Berndorffová trávila od dětství dlouhé hodiny s otcem v temné komoře. Sama začala fotografovat v deseti letech středoformátovou, manuální Milonou. Později Flexaretem a od dvaceti let vytouženým Pentagonem six.  Studovala Pražskou školu fotografie u Ing. Vláška, který ji připravoval na zkoušky na FAMU. Vdavky a těhotenství ale odložily její zájem o studium do pozadí. Naplno a profesionálně se vrací k fotografii až při svých četných cestách do Asie. Hlavním tématem její volné tvorby je zátiší, stylizovaný portrét a dokument. Dvakrát byla oceněna v Czech Press Photo. Samostatně vystavovala v řadě galerií, např. na Staroměstské radnici v Praze, v českém centru v Tokiu, v Budapešti, Tel Avivu... Zde vystavené fotografie jsou analogové a zvětšované v temné komoře.

www.kamilaberndorffova.cz

Klára Jánská

vystudovala keramickou školu v Bechyni. Po několika letech v pracovním procesu v Praze, kdy výtvarnice aktivně nasávala prostředí bohémské společnosti, odcestovala na řadu měsíců poznávat svět. Po návratu plní roli manželky a matky dvou dcer a její profesní dráha keramičky se začíná jasně profilovat. Od točení na hrnčířském kruhu pomalu přechází k figurální tvorbě. Dostavuje se výrazný úspěch, který trvá dodnes. Od dětských let si kreslí a maluje pro radost. Svět plný barev, divoké přírody, zvířat a pohádkové fantazie přechází často k abstrakci. Klářiny obrazy tak zrají spolu s její osobností, aniž by ztrácely na spontánnosti.

www.klarajanska.webnode.cz

Magdalena Beata Jánská je mladší dcerou Kláry. Studuje architekturu a pozemní stavitelství na ČVUT. Vystavuje školní práci - studii návsi v obci Paštiky, kde vyrůstala.

Ačkoliv zde neuvidíme díla dalších členů rodiny, musíme zmínit, že ani v případě Judity Berndorff /dcera Kamily/ a Arlety Jánské/ Berndorff /starší dcera Kláry/ nepadlo jablko daleko od stromu. Judita /momentálně na mateřské/ působí ve videoprodukci v Londýně a Arleta nás překvapuje rychle stoupající slávou hvězdy rapu.

Z archivu rodiny Berndorffových 3

Právě vychází
fv06-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.