Výstava: Jiří Hanke, FOTOGRAFIE 1973–2018

Publikováno: 25. března 2019 | autor Redakce
jiri-hanke-lide-z-podpruhonu-1000px.jpg

Sklony k fotografování zdědil Jiří Hanke (1944) po otci. Věnuje se dlouhodobým, společensky zaměřeným projektům. Hlavní okruhy jeho realistické tvorby určil trvalý zájem o domovské Kladno, vyrovnávající se s úpadkem hutnictví a se ztrátami příjmů z těžby černého uhlí. Sociální podmínky a jejich soudobé proměny se hlásí o pozornost i tam, kde zakládají teprve druhý plán Hankeho snímků. Takovéto vyznění je patrně nevyhnutelné, neboť panující poměry a jejich změny se týkají většiny z nás.

19. 3. – 18. 8. 2019
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie
Revoluční 5, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin

Kurátor výstavy: Josef Moucha

Místopisně i časově zakotvená svědectví o lidské existenci svým vyzněním regionální východiska přesahují. Hanke totiž typické situace a jejich charakteristiky přibližuje tak, aby nám je představil nanejvýš osobně.

Nejdéle uzavřeným souborem jsou Lidé z Podprůhonu 1974–1989 (knižně 1995). Historická hodnota dokladů o doznívajícím životním stylu dělnické kolonie byla zřejmá i bez většího časového odstupu. Příznaky vlády komunistů rychle mizely: někdejší šeď svažité periferie, prorůstající kamenitými schodišti do městského jádra, se stala atraktivním územím, byť narušeným brutální asanací…

Prohlídka Pohledů z okna mého bytu postupně ozřejmí, že je to právě soustředění pozornosti, co činí sledované místo výlučným. Hledíme na posuny od jedné expozice k druhé a následně další, aby se stále jaksi nedostávalo celku, který hodláme pochopit… V řadě Hankeho realizací získal tento seriál stěžejní postavení (knižně 1994 a 2013). Vznikal od září 1981 do ledna 2003. Uzavřen byl proto, že se jeho tvůrce musel rozloučit s domem České spořitelny, jenž mu do přemístění bankovního úřadu poskytoval i pracovní zázemí.

Inspirací k vytváření Otisků generace se stala momentka, na níž zachytil Jiřího Hankeho s otcem přítel Petr Koudelka. Formou diptychů, případně širších sad podobizen rodičů a dětí, doplňuje autor portrétní kolekci od roku 1986 dosud. Zvolil klidný čtvercový formát a jako dokreslující prostředí interiéry – nejčastěji domácí, případně v zaměstnání (knižně 1998).

Mezi středočeskými polnostmi a centrem Kladna narůstá od roku 1990 pásmo, v němž je soustředěna část servisu motorizovanému obyvatelstvu. Nicméně nejde pouze o dílny, parkoviště, depa, benzínová čerpadla či autoškoly s umělými cestami cvičišť. Obslužný prstenec utvářejí též prodejny potravin a dalšího zboží. Nerozšířilo se tím však území života. I proto potkává Hanke při fotografování Periferie tak málo chodců.

Série TV Image (1992–1994) představuje sondy do obývacích pokojů s ikonostasem v podobě televizního přijímače, pasparty však těží z Hankeho zkušeností s tvorbou koláží (1968–1976).

Mimo Kladno zvou příležitostné průzkumy zahraničních lokalit, Pařížské fragmenty (1979) a Texas 1990.

Zvláštní rozměr dodávají bilanční výstavě ukázky diptychů Ozvěny. Americká cesta a srovnání se zámořím Jiřího Hankeho nejspíš ubezpečily, že ani za humny není třeba postrádat scenérie podobné těm, za nimiž se vypravil na druhou stranu planety.

Průřez rozsáhlou tvorbou, připravený k pětasedmdesátinám autora, zahrnuje rovněž další soubory, vesměs zpracované v klasické černobílé škále. Slovy tvůrce: „Barva má samozřejmě u některých témat své opodstatnění, ale u těch, která fotím já, by rozptylovala a odváděla pozornost. Stejně tak nejsem vyznavačem digitalizace. Mám prostě rád klasickou fotografii.

Josef Moucha

Kurátor výstavy: Josef Moucha
Grafické řešení: Jan Šerých

Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, A2, Český rozhlas, protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

Další informace: www.ghmp.cz, ww.facebook.com/GHMP.cz

Doprovodný program
Komentované prohlídky s Jiřím Hankem a kurátorem výstavy Josefem Mouchou:

čt 11. 4. 2018, 18 h
čt 16. 5. 2019, 18 h

Přednáška kladenského nakladatele a kulturního aktivisty Romana Hájka / Fenomén Kladno: zpráva z kulturního mezisvěta

čt 25. 4. 2018, 18 h

Doly, Poldovka, Lego, hokej, Jágr. V kolektivním obrazu Kladna nemají osobnosti a instituce kultury – možná s výjimkou Zdeňka Milera a jeho dětmi oblíbeného Krtka – příliš silné zastoupení. Snad je důvodem dělnický původ města, snad skutečnost, že společenský život se na Kladně koncentroval vždy spíše v putykách a nevěstincích než v kavárnách a divadlech. Snad to lze přičítat na vrub i stínu, jenž na svého menšího souseda vrhala a vrhá matička Praha.
A přeci daly zmíněné podmínky vzniknout něčemu, co bychom mohli označit za kladenský kulturní fenomén. Vytvořily prostředí, jež je „na dosah“ a zároveň mentálně vzdálené centru dění, prostředí periferie, která je ovšem příliš blízko na to, aby byla považována za exotickou. Vytvořily kladenský kulturní mezisvět. Právě jeho historicko-společenskému ohledání bude věnována hlavní část přednášky, která si klade za cíl rehabilitovat kolektivní obraz Kladna na město Válovek, Boudy, Alše, Součka, Koláře, Hoffmanna, Hrabala, Havlíčka, Stříbrného… a Hankeho.

Sobotní výtvarné workshopy
13. 4. 2019, 13.00–18.00, Fotografické pohledy, Dům fotografie
29. 6. 2019, 13.00–18.00, Klasická černobílá fotografie, edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Během edukačních aktivit a výtvarných workshopů budeme vycházet z tvorby autora. Zaměříme se na témata dokumentárního zachycení lidské existence a rozmanitosti prostředí života. Zdůrazníme si význam osobního vztahu fotografa k zachyceným místům a osobám. Dále se budeme věnovat proměnám míst, kdy vedle sebe umístíme několik fotografií konkrétního místa z různých časových etap a tuto řadu doplníme o další fázi – fiktivní situaci, která by se tam mohla odehrávat. Prostřednictvím koláží si také vyzkoušíme zasazování vyfotografovaných osob do rozdílných interiérů a exteriérů a porovnáme tak celkové vyznění takto upravených fotografií. V rámci workshopu v zázemí temné komory ateliéru edukačního centra budeme technikou klasické analogové fotografie vytvářet fotografické zvětšeniny nafocených snímků z prostředí Colloredo-Mansfeldského paláce. Účastníci se tak blíže seznámí s principy procesů klasické černobílé fotografie a zároveň vznikne dokument místa, které účastníci workshopu sami navštíví.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 24. 3. 2019, 13.00–16.00, Camera obscura I
ne 7. 4. 2019, 13.00–16.00, Camera obscura II
ne 5. 5. 2019, 13.00–16.00, Camera obscura III
ne 19. 5. 2019, 13.00–16.00, Camera obscura IV
pá 26. 4. 2019, 15.00–18.00, Portrétní studiová fotografie I
ne 28. 4. 2019, 15.00–18.00, Portrétní studiová fotografie II

Fotograficky zaměřené workshopy budou reagovat na tvůrčí práci Jiřího Hankeho a na jeho vystavené soubory fotografií. První cyklus dílen se bude soustředit na předchůdce fotoaparátu, tedy tzv. cameru obscuru. Principy zobrazování pomocí jednoduchého optického zařízení budeme v rámci skupinové práce zkoumat v exteriéru a interiéru Colloredo-Mansfeldského paláce, kdy budou účastníci společně fotografovat pomocí dírkové komory. Následně se přesuneme do zázemí edukačního centra, kde budeme pracovat v prostředí temné komory a vyvolávat vzniklé černobílé fotografie.

V druhém cyklu dílen budeme věnovat pozornost portrétní studiové fotografii. Při pořizování fotografických snímků zaujmeme tvořivý přístup při práci se světlem a s kompozicí. Po formální a obsahové stránce budeme řešit studiový portrét. Využijeme charakteru samotného okolí ve fotografii nebo možností spojování vlastí identity se zástupnými předměty v podobě různorodých artefaktů, atributů a symbolů. Během skupinové práce si každý účastník bude moci vyzkoušet roli modelu nebo zastoupit místo fotografa.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč
Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Za 1 den
vyjde nové číslo FotoVideo.
fv05-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.