Václav Karel - Ilustrace ke knihám básní Josefa Václava Sládka

Publikováno: 1. července 2022 | autor Redakce
2022-vaclav-karel.jpg

Muzeum J. V. Sládka si letos připomíná hned dvě výročí. V červnu uplyne 110 let od úmrtí básníka Josefa Václava Sládka a muzeum tohoto slavného literáta dovrší na podzim 70 let od svého založení.

U příležitosti těchto výročí vás srdečně zveme na výstavu Václav Karel – Ilustrace ke knihám J. V. Sládka, kterou můžete navštívit od 1. července ve výstavní síni muzea.

Malíř Václav Karel (21. 10. 1902 – 28. 12. 1969) je znám jako ilustrátor nejkrásnějších českých pohádek klasiků Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, krásnými obrázky ale také doplnil oblíbené dětské knížky od Josefa Václava Sládka a Josefa Kožíška. Starší generace v těchto ilustracích pozná obrázky svého dětství a mladší generace se seznámí s dílem tohoto ve své době velmi žádaného ilustrátora. Výstavu máte možnost shlédnout ve zbirožském muzeu do 28. srpna 2022 denně mimo pondělí.

2022-vaclav-karel.jpg

Malíř Václav Karel (21. 10. 1902 – 28. 12. 1969) ilustrátor nejkrásnějších českých pohádek klasiků Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, krásnými obrázky ale také doplnil oblíbené dětské knížky od Josefa Václava Sládka a Josefa Kožíška a mnohé další. Obrázky umělce dnes téměř zapomenutého jména, však budou povědomé generaci vyrůstající v 50. – 60. letech minulého století, která v ilustracích dozajista pozná obrázky svého dětství, se kterými se setkávala nejen v knížkách pro děti, ale i v čítankách, nástěnných tabulích písmen v I. třídě či v časopisu Mateřídouška.

Ilustrátor Václav Karel se narodil v Dobříči na Plzeňsku. Studoval na Odborné keramické škole v Bechyni, potom v Praze na Uměleckoprůmyslové škole a pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění. Krátký stipendijní pobyt strávil v Paříži. V roce 1939 se stal řádným členem Umělecké besedy a pravidelně se zúčastňoval jejích výstav. V únoru 1945 při bombardování Prahy byl zničen jeho dům i ateliér, shořelo celé jeho dosavadní dílo včetně skicářů, jejichž ztráty velmi litoval.

Některé olejomalby se zachovaly pouze na fotografiích, které mu pro fotodokumentaci výstav zhotovoval jeho přítel, později slavný fotograf Josef Sudek. Po válce tedy Václav Karel začínal znovu a upřednostnil ilustrační práci pro Státní nakladatelství dětské knihy a Státní pedagogické nakladatelství. Karlovy obrázky měly u dětí úspěch, z malíře se stal velmi žádaný ilustrátor a k olejomalbě a kresbě se mu již nedostávalo volného času.

Obrázky ilustrátora Václava Karla nepředstavujeme ve Zbirohu poprvé. V létě roku 1962 zde byla tomuto oblíbenému autorovi uspořádána výstava. V roce 1969 u příležitosti oslav 600 let Zbiroha Městský národní výbor ve Zbiroze – Sbor pro občanské záležitosti, udělil Václavu Karlovi pamětní plaketu za výtvarný doprovod básní J. V. Sládka a vřelý vztah ke Zbirohu. Další výstava se uskutečnila roku 1974. Nyní v roce výročí J. V. Sládka se obrázky k jeho básním opět vrací do Zbiroha.

Díky péči hořovického občana pana Jiřího Jóna, zetě Václava Karla, je autor i nadále prostřednictvím výstav a nově vydávaných dětských knížek představován dalším mladším generacím, neboť ilustrace Václava Karla jsou opravdovým pohlazením po duši.

Právě vychází
fv05-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.