Svátky klasické fotografie

Publikováno: 18. května 2023 | autor Redakce
pexels-markus-spiske-4201333.jpg

Každá významnější lidská činnost se postupem času dostane do bodu, kdy se rozšíří mezi veřejnost. Obvykle se pak v důsledku tohoto procesu slaví nejrůznější svátky či významné dny s tou činností či fenoménem spojené. Nejinak je tomu i v případě analogové fotografie.

Z pohledu historického je s námi fotografie od počátku 19. století, za první zhotovenu fotografii je obecně považován snímek, který exponoval na cínovou desku Joseph Niépce v roce 1825, tehdy se začaly psát dějiny fotografie a jednoduchými počty dojdeme k tomu, že to za dva roky bude 200 let od vzniku.

Zajímavé je podívat se v této souvislosti také na to, jak je vlastně analogová fotografie definována. V průběhu času se totiž význam tohoto slova trošku pozměnil a stočil mírně odlišnou cestou, což je dáno především rozvojem fotografie digitální. Pokud bychom však šli až ke kořenům samotného pojmu analogová fotografie a jeho významu, nelze než se pozastavit u původu termínu analogový, které je velmi blízko slovu analogický, tedy významově „podobný“.

c.jpg

V současné době se však pojem analogový používá jako protipól k tomu, co je digitální, a tedy vše, co je „nedigitální“ pak označujeme jako analogové. Konkrétně u fotografie to však beze zbytku neplatí, protože i ona digitální fotografie může být z určitého pohledu považovaná za analogovou. Samotný vznik snímku totiž není nic jiného než analogový záznam, kdy různé množství světla generuje různě velký elektrický náboj – tady zkrátka nic digitálního nenajdeme.

Samotná digitalizace pak přichází ke slovu v okamžiku, kdy jsou data o vygenerovaném elektrickém náboji přenesena do A/D (analogově-digitálního) převodníku a následně se s nimi pracuje jako s daty digitálními, která jsou počitatelná, obraz je reprezentován čísly.

pexels-ahmed-ツ-16053050.jpg

Půjdeme-li k meritu věci, tak je filmová fotografie chemickým procesem, kdy je třeba pomocí chemikálií vyvolat a následně stabilizovat exponovaný snímek. Tolik k samotnému pojmu analogová fotografie, který může být zkreslujícím, zejména v současné době, kdy zažíváme jakousi minirenesanci instantní fotografie, jež je také řazena do množiny analogových technik. Dovolím si uzavřít jednoduše – nejjistějším pojmenováním této oblasti fotografie je pravděpodobně pojem filmová fotografie, kde je explicitně vyřčeno užití filmového materiálu jako záznamového média.

Světový den fotografie

Pokud bychom postupovali velmi systematicky a podívali se do historie vývoje fotografie, pravděpodobně bychom našli hned několik významných dnů, které s fotografií a fotografováním obecně souvisejí.

Ovšem člověk je tvor nestálý, a tak se postupem času na některé svátky pozapomnělo a jiné se naopak nově objevily. Asi nejvýznamnějším datem je pro fotografickou komunitu 19. srpen, který je celosvětově označován jako Světový den fotografie. Pokud by vás zajímalo, proč zrovna 19. srpen, tak vězte, že je toto datum úzce spojeno s vynálezem fotografie, o kterém jsem se zmínil na začátku.

pexels-markus-spiske-4201333.jpg

Údajně se totiž jedná o datum, kdy v roce 1839 Francouzská akademie věd oficiálně zveřejnila vynález daguerrotypie a tím zpřístupnila světu první...


Celý článek najdete v květnovém čísle FotoVideo

Doporučujeme také výhodné předplatné s dárkem!


fv05-23-web3.jpg

Právě vychází
fv05-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.