Šest technologických trendů, které ovlivní bezpečnostní sektor v roce 2022

Publikováno: 20. ledna 2022 | autor Redakce
tech-trends-2022-header-781-372.jpg

Napříč všemi trendy se bude i v letošním roce prolínat téma „důvěra“. V průběhu let jsme již mluvili o důvěře ve využívání získaných dat nebo o důvěře v bezpečnost systémů. Vidíme, jak je důležité sladit aktuální tempo technologických inovací s budováním důvěry ve využívání nových technologií.

Pohled do roku 2022 nám ukazuje, kolik zajímavých technologických trendů může být v krátké době spojeno s potřebou vybudovat důvěryhodný technologický ekosystém.

1. Univerzální propojení v hybridních prostředích

Koncový uživatel již nevnímá technologickou architekturu. Protože je vše „propojeno“, nezáleží na tom, zda zpracování a analytika probíhá přímo v zařízení, na místním serveru nebo v cloudu. „Propojení“ se stalo standardem a jsme přesvědčeni, že většina dohledových řešení bude nakonec více či méně využívat hybridní architekturu.

2. Kybernetická bezpečnost se rodí ze zdravého skepticismu

Díky pandemii COVID-19 a potřebě flexibilnější práce se mnohem víc zařízení připojuje na dálku s využitím internetu. Podepsaný firmware, pravidelné aktualizace, zabezpečené spouštění zařízení, šifrování dat a videa nebo i zabezpečená identita se v zákaznických řešeních stanou nezbytnými a koncept tzv. Zero Trust sítě bude nově vyžadovaným standardem.

3. Ověření pravosti všeho

V důsledku možné manipulace s videozáznamem a stále sofistikovanějších způsobů, jak lze vytvářet a falšovat realisticky vypadající obraz, bude přímo do videa přidán digitální podpis již v čase a místě jeho zachycení (hash = součet v každém jednom snímku videa), což by poskytlo jasný důkaz, že video bylo pořízeno konkrétní kamerou a že s ním dále nebylo manipulováno. Je nezbytné vytvořit standard pro zajištění autenticity videozáznamů.

tech-trends-2022-header-781-372.jpg

4. Umělá inteligence (AI) se stane etablovanou a akceptovanou technologií (s příslušnými kontrolními mechanismy)

AI se stane součástí každého aspektu videodohledu, od konfigurace kamer přes vylepšení kvality obrazu až po efektivní video analýzy. Jsme přesvědčeni, že technologie jako taková by neměla být regulována, ale mohly by se regulovat případy jejího použití. V oblasti videodohledu vidíme iniciativy, které mají za cíl podpořit implementaci AI eticky a bez zaujatosti.

5. COVID-19 jako katalyzátor

Pandemie vyústila také v problémy v dodavatelském řetězci. Stále více organizací se vrací k modelu navrhovat si vlastní polovodičové systémy nebo systémy na čipu (SoC). Tento zdánlivě nový trend je ale něco, co společnost Axis se systémem ARTPEC dělá již léta, a očekáváme, že navrhování vlastních SoC optimalizovaných pro konkrétní aplikace bude využívat stále více firem v bezpečnostním sektoru i mimo něj.

6. 5G stále hledá své místo

Zatímco se velká část 5G soustředí na zlepšení výkonu sítí pro spotřebitelské aplikace, my vnímáme jako mnohem zajímavější nasazování této technologie ve vznikajících soukromých sítích. Tyto sítě ukazují skutečný potenciál 5G pro řešení videodohledu z pohledu velkých zákazníků, kteří mají svůj business diverzifikovaný ve více lokalitách a mohly by přinést zvláštní výhody zejména z pohledu kybernetické bezpečnosti.

Všechny trendy z pohledu udržitelnosti

Důležitou roli bude mít i udržitelnost, ale tu již nelze považovat za trend. Musí být zakotvena ve všem, co děláme. Vše musí být v souladu se snižováním našeho vlivu na životní prostředí a fungováním etickým a důvěryhodným způsobem. Rok 2022 bude nepochybně dalším fascinujícím rokem, který nebude bez výzev, ale přinese i významné příležitosti. Jako vždy na něj nahlížíme s optimismem.

Právě vychází
fv02-24-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.