S radostí zveme na 21. FOTO NA PROVÁZKU

Publikováno: 26. května 2021 | autor Redakce
S radostí zveme na 21. FOTO NA PROVÁZKU

Jsme rádi, že se situace zlepšila a staří známí se zase mohou ve Strunkovicích nad Blanicí setkat. FotoVideo je opět hrdým partnerem této milé akce. Sejdeme se všichni o víkendu 5. – 6. června?

FOTO NA PROVÁZKU je výstava amatérů fotografů, setkání spřízněných duší a možnost prezentovat svá fotografická díla, je to i příležitost zastavit se na chvíli v tom uspěchaném světě a popovídat si se starými známými či poznat kamarády nové a v neposlední řadě je to i dobrá muzika jídlo a pití... a to není tak málo.

S radostí zveme na 21. FOTO NA PROVÁZKU

Termín konání: 5. – 6. červen 2021

Loni jste se vy, fotografky a fotografové, ukázali jako dobře sehraný tým, který byl schopen rychle zareagovat a uskutečnit tak jubilejní 20. ročník této výstavy. Proto si dovolíme tvrdit, že i kdyby nás okolnosti donutily termín změnit, ve finále Foto na provázku 2021 BUDE.

S radostí zveme na 21. FOTO NA PROVÁZKU

Místo konání: Kulturní dům ve Strunkovicích nad Blanicí, zvaných též Mexiko (okres Prachatice, Jihočeský kraj).

Podmínky účasti

Výstavy se může účastnit, samozřejmě až do vyčerpání vystavovacích kapacit, autor bez omezení národnosti, státní příslušnosti, věku, pohlaví, náboženství či rasy. Nebudeme Vás omezovat dokonce ani žánrově. Foťte černobíle i barevně.

Po letech jsme se již loni rozhodli zjednodušit podmínky účasti na této akci. Nebudeme striktně vyžadovat zaslání vystavovaných fotografií v elektronické podobě, stejně tak foto a text vystavujícího autora.
Nicméně… Nicméně budeme rádi, pokud nám výše uvedené předáte při instalaci výstavy na flešce, ze které si to hned stáhneme a hned vrátíme. Obzvláště u úplně nových vystavujících je fajn o nich něco vědět a v množství autorů poznat, kdo je kdo. Navíc to třeba bude zajímat naši budoucí generaci. Možná, asi… asi ne, ale bylo by fajn něco z té naší činnosti zaarchivovat.
Podmínky účasti na výstavě:

Počet fotografií: minimálně 6, maximálně 10
Počet fotografií je odvozen od prostoru, který pořadatelé vyhradili každému jednomu vystavujícímu, a od max. velikosti adjustovaných fotografií. Při velikosti zapaspartované fotky velikosti A3 (možná nepatrně větší) se jich na místo určené jednomu autorovi vejde opravdu nejvýše 10!!!

Minimální velikost fotografie (neadjustované) je 20cm x 30cm.

Maximální velikost fotografie (neadjustované) je 35cm x 45cm.

Fotografie budou zapaspartované či nalepené na kartonech tak, aby je bylo možné zavěsit na provázek pomocí prádelních kolíčků.

Vystavující poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěžní výstavy a soutěžní výstavy samé. Vystavující souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěžní výstavy bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách a elektronických materiálech vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.

Vystavující uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěžní výstavy „Foto na provázku“ včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vystavující prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti na soutěžní výstavě se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěžní výstavy nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich vyřazení ze soutěžní výstavy, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit umístění vystavených fotografií na výstavních stojanech, a to zejména s ohledem na to, že řada fotografů při instalaci nedodržuje počet či velikost vystavovaných fotografií anebo to prostě pověsí úplně nahovno.


Přihlášení

Přihlášení se bude dít výhradně elektronicky vyplněním jednoduchého formuláře na našich www stránkách (http://fnp.strunkovicenadblanici.cz/prihlaska.htm).


Poplatky

Vstupní poplatek tedy činí 200,- Kč za vystavujícího autora. Úhrada bude prováděna pouze platbou na č. účtu 169510954/0300. Je to dnes věc běžná a jednoduchá a nám organizátorům odpadne starost s „uháněním“ neplatičů a zapomnětlivců, na což v tom shonu kolem zajišťování celé akce fakt čas není.

Pro identifikaci platby (jako variabilní symbol) budete používat číslo, které Vám bude přiděleno po vyplnění přihlášky na www stránkách.
Výše uvedené číslo účtu patří TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí, pod jehož ochrannými křídly Foto na provázku již řadu let úspěšně probíhá.
Platba vstupního poplatku musí být připsána na účet nejdéle do konce května 2021. V případě, že dojde k posunu termínu a nebudete se výstavy moci účastnit, bude Vám tento poplatek vrácen, nebo (dle Vašeho rozhodnutí) převeden do dalšího ročníku. Dovedeme to ale i propít na Vaše zdraví (samozřejmě opět s Vaším souhlasem).


Tématická výstava v rámci Fota na provázku.

Pro rok 2021 jsme se rozhodli pro téma „Dlouhá rovná vlnovka“. Tento protimluv by Vás měl nasměrovat k libovolným fotografiím s dominancí zajímavých křivek a linií. Zda bude Vaší rekvizitou krajina, stavba, lidské tělo či úplně něco jiného, je zcela na vašem fotografickém vidění.
Této tematické výstavy (a soutěže o ceny) se může účastnit pouze účastník výstavy Foto na provázku, a to pouze s 1 fotografií. Parametry fotografie jsou shodné s požadavky na fotografie pro účast na výstavě Foto na provázku. POZOR!! Oproti předchozím ročníkům bude i tato fotografie zapaspartována či nalepena na kartonu apod.


Průběh výstavy

Průběh výstavy zůstává stejný jako v letech předchozích. Zapaspartované fotografie je třeba spolu s kolíčky na pověšení doručit do Strunkovic nad Blanicí do pátku 4. června 2021. Většina autorů si v pátek přijede fotografie nainstalovat osobně, zbylé po dohodě pověsí pořadatelé.
Po sobotní vernisáži (v 10:00 hodin) budou výstavní prostory otevřeny do 18:00 hodin, v neděli od 10:00 do 12:00 hodin. Po vyhlášení oceněných a ukončení výstavy si autoři odinstalují a odvezou své fotografie. Nepřítomným (po dohodě) fotografie odinstalujeme a dohodnutým způsobem předáme.


Co můžete očekávat

Doufáme, že 21. ročník „Fota na provázku“ bude důvodem nejen pro prezentaci vašich nejlepších fotek, ale i k setkání se starými i novými kamarády. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na tato hudební vystoupení: Luboš Pospíšil a kapela 5P, Ondřej Fencl & Hromosvod. Další v jednání. Plánované jsou i tradiční cestovatelské projekce. Jestli se podaří zrealizovat vydání publikace mapující zrod a dvacet let celé této, nejen fotografické akce, se ještě uvidí. Pro vítěze soutěže budou tradičně připraveny ceny.


 

Kontakty pro všetečné dotazy

Karel Matějka
E-mail:
starosta@strunkovicenadblanici.cz
Telefon:
736 64 28 11

Saša Kubáček
E-mail:
sakubacek@seznam.cz
Telefon:
603 26 98 34

Bohumír Džubej
E-mail:
dtp@bod.cz nebo bod@bod.cz
Telefon:
777 22 92 73


Slovo na závěr.

Aktuální informace sledujte na našich internetových stránkách http://fnp.strunkovicenadblanici.cz. Přihlášeným fotografům je pak budeme zasílat v elektronické podobě e-mailem.
Jelikož každá sranda něco stojí, rádi bychom oslovili případné sponzory. Pokud o nějakém nadšenci a fandovi fotografů víte, zašlete nám kontakt. Kromě finanční pomoci uvítáme i věcné ceny do fotografické soutěže.

Za organizátory všem přejí nejen „Dobré světlo, nejen na konci tunelu“

Karel Matějka, Saša Kubáček a Bohumír Džubej

Už máte červnové vydání časopisu FOTOVIDEO?

A co v něm najdete? Například:

Je už téměř léto, a tak jsme i s tímto vydáním hodně mezi květinami a ženami. Zasloužili se o to významní autoři jako Jan Stria, Nikola Elefant, Radek Kalhous, Filip Hrebenda, František Dostál, ale také Vít Hassan a známý street fotograf Kevin V Ton. Děkujeme jim a dalším za skvělou spolupráci při přípravě a těšíme se, že se vám naše společná práce bude líbit.

FV 06 21 obsah

Nechybí dvě nové rubriky a v trochu nezvyklém úvodníku se šéfredaktor rozplývá i tuhne Nad dopisy čtenářů….

Mimochodem! Vidíme, že si všímáte našich QR kódů, které výrazně rozšiřují zážitky s naším časopisem a píšete si o další videa tak, abyste si je mohli snímat čtečkou na vašem chytrém telefonu. Budou určitě!

Fotograf roku má aktuální téma: Příroda ve městě

Projděme se po městě a zachyťme otisky a krásu matičky přírody. Parky mají svá kouzelná zákoutí, strom na náměstí majestátně odolává sevření urbanistiky. Alej v ulici poskytuje milosrdný stín a příroda se dere do města sama o sobě i bez lidského přičinění. Foťte a vkládejte své příspěvky na toto téma do soutěže Fotograf roku průběžně a kdykoli a nejpozději do 27. 6. 2021 na http://fotografroku.ifotovideo.cz

FOTOGRAF ROKU: ŽIVOT SE ZVÍŘATY

Speciální téma Fotografa roku: Makro – vyhraj objektiv Laowa

Aktuálně je v nabídce na našem trhu již 7 různých makroobjektivů Laowa. I proto se tato významná značka stala partnerem speciální kategorie, do níž můžete vkládat své makrofotografie. Makro je nádherný fotografický žánr plný úžasných překvapení. Čím překvapí naši soutěžící? Vítěz: získá možnost nákupu makroobjektivu Laowa a příslušenství dle vlastního výběru v celkové hodnotě 17 000 Kč. Vkládejte své snímky zde: http://fotografroku.ifotovideo.cz/galerie.php?theme=266

Je toho hodně, co vám v tomto vydání nabízíme, vybírejte například:

ROZHOVOR: NIKOLA ELEFANT

K módní fotografii jsem se dostala později

ROZHOVOR: NIKOLA ELEFANT

ROZHOVOR: VÍT HASSAN

Novinář a fotograf demonstrací na volné noze…

vit-hassan-02.jpg

RECENZE KNIHY: FRANTIŠEK DOSTÁL

Nádraží Braník aneb vlak do stanice touha

RECENZE KNIHY: FRANTIŠEK DOSTÁL

PRAXE: FILIP HREBENDA TAKÉ NA ISLANDU

Co si vzít s sebou a jak fotit v této žhavé destinaci?

PRAXE: FILIP HREBENDA TAKÉ NA ISLANDU

PRAXE: ANALOGOVÁ ŠKOLA INVESTIČNÍ?

Vyberete si specialitu nebo investiční kousek?

PRAXE: ANALOGOVÁ ŠKOLA INVESTIČNÍ?

PRAXE: JAN STRIA MAKRO FOTIL A TESTOVAL

Jak to jde s Canonem 100 mm f/2.8L RF nebo EF?

PRAXE: JAN STRIA MAKRO FOTIL A TESTOVAL

TECHNIKA: LAOWA ARGUS 33 mm f/0,95 CF APO

Jaká je tato překvapivá a vysoce světelná novinka?

TECHNIKA: LAOWA ARGUS 33 mm f/0,95 CF APO

FOTOGRAF ROKU: ŽIVOT SE ZVÍŘATY

Toto téma ihned po otevření nalákalo hodně kreativních a zkušených autorů. Jak jste dopadli vy?

POZOR, máme nový dárek plný poezie k vašemu předplatnému, vyberte si ho! Už jste si objednali vaše FotoVideo až domů! Je to stejně jednoduché, jako v jiných e-shopech!

K celoročnímu předplatnému časopisu FotoVideo prostě dárky odjakživa patří. Udělejte si radost (a také vašim blízkým?) na dalších dvanáct měsíců! S naším předplatným opravdu ušetříte. Vybírejte dle chuti, ale rychle, dárků je dost, ale některé jen v omezeném množství! Předplaťte si nás natrvalo, nebo si vyzkoušejte, zda nás chcete odebírat po jednom či dvou či třech či šesti či dvanácti výtiscích. Jak se vám to bude líbit. Ale s delší dobou předplatného výrazně klesá jeho cena a dárek je ZDARME k novému, celoročnímu předplatnému.

Vybírejte si na našem webu:

http://www.ifotovideo.cz/rubriky/predplatne/

Mít doma kvalitně tištěný časopis FotoVideo každý měsíc o den dříve, než se objeví ve volném prodeji na stáncích a v prodejnách, a ještě k tomu levněji za cca 60 % jeho normální, prodejní ceny, to už se fakt vyplatí! Šetříte tak své peníze a ještě vyděláte.

Zvolte si půvaby červnového FotoVideo

 

 

 

Právě vychází
fv04-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.