Návrat oslavovatele krásy / Průřez fotografickou tvorbou MUDr. Františka Kubici

Publikováno: 21. července 2017 | autor Redakce
Návrat oslavovatele krásy / Průřez fotografickou tvorbou MUDr. Františka Kubici

Výstavou v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě, která byla zahájena vernisáží 11. července 2017 v 17 hodin, chtějí pořadatelé, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava a Statutární město Jihlava, prolomit téměř padesát let trvající mlčení o výrazné osobnosti jihlavského kulturního života konce 50. a 60. let 20. století, lékaři MUDr. Františku Kubicovi (6. 3. 1909 Nové Město na Moravě – 28. 2. 1973 Hartvíkovice), editorovi krásných knih, autorovi poetických textů a především vynikajícím fotografovi.

Uspořádání výstavy bylo umožněno díky velkorysému rozhodnutí dcery MUDr. Kubici paní Dragy Štěpánkové uložit písemnou a fotografickou pozůstalost svého otce do Státního okresního archivu v Jihlavě a jejímu souhlasu s prezentací vybraných originálních autorských zvětšenin. Životní osudy Františka Kubici, oblíbeného a úspěšného lékaře, účastníka protifašistického odboje, vězně komunistického režimu, který nezatrpkl a dokázal i po návratu z kriminálu zprostředkovávat prostřednictvím svých fotografií a textů krásu viděnou a nacházenou všude kolem sebe, člověka, jehož zlomila až perzekuce normalizační moci na začátku 70. let, která postihla celou jeho rodinu, by si zasloužily důkladné zpracování. Rovněž jeho fotografická tvorba, jíž se začal věnovat už jako student medicíny na přelomu 20. a 30. let a stala se mu životní vášní, čeká na své zhodnocení a důkladné představení na dalších výstavách, případně i v monografické publikaci.

František Kubica zachycoval na svých snímcích především místa a krajiny, které důvěrně znal, tedy Třebíč a okolí, kde vyrůstal, Stařeč, v níž působil v letech 1939–1945, Pojihlaví, dále Znojmo, kam odešel za lékařskou praxí v roce 1945, Podyjí s Vranovskou přehradou, kam se každoročně až do konce života vracel, a konečně Jihlavu a Vysočinu, kde žil od roku 1951. Dalším námětem jeho tvorby bylo rovněž mu velmi blízké lékařské prostředí. Věnoval se však i portrétu a žánrové fotografii a množství působivých záběrů pořídil během svých cest za poznáním či odpočinkem – důkazem jsou poetické fotografie z předválečné Jugoslávie, poválečné Francie, slovenských Tater, z Beskyd či jižních Čech nebo Prahy.

Kvůli omezeným prostorovým možnostem bylo nutno z několika set zvětšenin dochovaných v pozůstalosti Františka Kubici vybrat na padesát fotografií tvořících průřez jeho tvorbou od poloviny 30. do poloviny 60. let. Většina z nich byla za autorova života prezentována na výstavách či reprodukována v časopisech, regionálních tiskovinách a pečlivě vypravených publikacích. Všechny vystavené fotografie svědčí o mistrovské práci se světlem a kompozicí, citu pro detail a atmosféru, ale i o hodinách strávených hledáním toho správného místa pro záběr a čekáním na nejvhodnější okamžik, kdy stisknout spoušť.

Představeny jsou i ukázky editorské činnosti Františka Kubici, například bibliofilské tisky s verši významných českých básníků vyzdobené výtvarníky Viktorem Poláškem, Antonínem Strnadelem a Josefem Kosem. Mezi dalšími vystavenými publikacemi, na kterých se autorsky a editorsky podílel, nechybí dva nejvýznamnější tituly – A v tento kraj chodívám za krásou a Rodné zemi zpívám. Především druhý z nich se vedle aktivní účasti na obrodném procesu koncem 60. let stal záminkou k perzekuci, jejímž konečným důsledkem byla předčasná smrt Františka Kubici, zapříčiněná několika prodělanými infarkty.

Výstava Návrat oslavovatele krásy. Průřez fotografickou tvorbou MUDr. Františka Kubici potrvá od 12. 7. do 27. 8. 2017

Dům Gustava Mahlera

Znojemská 4, Jihlava

út–ne 10–12, 13–18

Více informací na www.mahler.cz a www.facebook.com/mahler.jihlava

Právě vychází
fv06-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.