Nominujme osobnosti české fotografie

Publikováno: 5. ledna 2024 | autor Redakce
osobnost-2023-nominujte.jpg

Náš časopis je už mnoho let hrdým mediálním partnerem této každoroční aktivity Asociace profesionálních fotografů České republiky. Osobnost české fotografie je tuzemské nejprestižnější ocenění určené pro fotografky a fotografy, teoretiky, pedagogy, kurátory, galeristy a vydavatele.

Smyslem ocenění je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie.

Také začátkem příštího roku bude na základě vašich nominací odborná porota vybírat ty nejlepší v níže uvedených kategoriích. Shrňme si to tedy, APF ČR cenu uděluje v těchto kategoriích:

1/ Osobnost české fotografie za rok 2023, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku (tedy od 1. 1. do 31. 12. 2023) zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

734-osobnost-roku-cena-gr-m.jpg

2/ Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii – cena je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

3/ Osobnost české fotografie za rok 2023 – do 30 let – cena OOA-S a APF je určena fotografovi, studentu fotografie, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli do 30 let, který v průběhu kalendářního roku (tedy od 1. 1. do 31. 12. 2023) nepřekročil věk 30 let a zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci mladé české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. Osobnost české fotografie do 30 let obdrží finanční cenu ve výši 30 000 Kč. Druhý a třetí v pořadí budou odměněni věcnými cenami od fotograficky zaměřených firem. Všichni tři porotou vybraní mladí fotografové navíc získají členství v APF na jeden rok zdarma.

1230-osobnost-do-30-let-03.jpg

4/ Fotografická publikace roku – je určena fotografovi, vydavateli, teoretikovi fotografie, který vytvořil v daném roce vynikající fotografickou knihu.

Veškeré nápady a návrhy ve formě kompletní nominace do některé z těchto kategorií je ale nutné zaslat nejpozději do 20. ledna 2024. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez jakéhokoliv omezení. Každá taková nominace musí obsahovat výstižné, ale prosíme stručné (max. 5 řádků) zdůvodnění nominace, kategorii a kontakt na navrhovatele i nominovaného. Navrhovatel obdrží potvrzení o převzetí nominace. Návrh nesplňující výše uvedené podmínky může být prohlášen za neplatný.

Nominovaný uchazeč o Osobnost české fotografie za rok 2023 – do 30 let předloží odborné porotě fotografický soubor nebo dokumentaci své výstavy, knihu atp., díky nimž byl nominován. Odborná porota se bude rozhodovat na základě svých vědomostí, ale je nutné podotknout fakt, že v případě rozhodování sehraje velkou roli dobře připravený obrazový materiál, včetně písemného zdůvodnění navrhovatele.

Materiály pro odbornou porotu se předkládají jak v elektronické (velikost zaslaného portfolia nesmí překročit 100 MB), tak fyzické podobě (povolený formát portfolia je max. 50 cm delší strana) na základě výzvy organizačního týmu APF. Do této kategorie mohou být navrženi i zahraniční studenti, kteří však minimálně tři roky studují v České republice.

osobnost-2023-nominujte.jpg

Každopádně nezapomínejte ve svém návrhu uvádět kontaktní údaje na nominované osobnosti. Návrhy mohou být podány e-mailem na adresu osobnost@asociacefotografu.com, případně písemně na adresu APF ČR, Karlova 28, 110 00 Praha 1.

Bližší podrobnosti a přehled již udělených ocenění za 20 let historie naleznete na webu Asociace profesionálních fotografů ČR. Organizátor i mediální partner časopis FotoVideo se těší se na vaše nominace a tím i váš významný podíl na tomto ocenění, které napomáhá k posílení prestiže fotografie u nás.


Celý článek najdete v lednovém FotoVideo

Doporučujeme také výhodné předplatné s dárkem!


fv01-24-obalka-web3.jpg

Právě vychází
fv06-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.