Michal Böhm a kol. - Česká škola střihové skladby

Publikováno: 1. června 2023 | autor Redakce
csss-obalka.jpg

Tak si trochu odpočineme od statických obrázků a podíváme se do samotných základů filmu a videa, oblasti, která má u nás dlouhou tradici. Nový knižní počin Akademie múzických umění v roli nakladatele toto konstatování velmi výrazně podtrhává.

Katedra střihové skladby na pražské FAMU se stala kolébkou teorie a pedagogiky střihové skladby v Československu. Vychovala velké množství tvůrčích osobností (Drahomíra Vihanová, Josef Valušiak, Alois Fišárek, Jiří Brožek, Jan Daňhel atd.), které měly svůj neodmyslitelný a trvalý vliv na podobu české kinematografie.

csss-obalka.jpg

Přesto střih zůstává do velké míry „neviditelným uměním“. Kolektivní monografie, kterou se nám podařilo zachytit na samotném konci dubna a která vyšla v Nakladatelství AMU, se tuto neviditelnost pokouší změnit. Ustanovuje termín české školy střihové skladby a směřuje tak k obohacení českého akademického prostředí o problematiku filmového střihu, která zde v uplynulých desetiletích citelně chyběla.

„Název střih, jímž se v běžné mluvě [činnost] označuje, je nevyhovující. Poukazuje jen ke zcela mechanické a dílčí činnosti toho, kdo skladbu provádí; k tomu, že střihač zkracuje či očišťuje natočené záběry, aby je mohl slepit. […] Nejvíc vyhovující by bylo označení filmová nebo televizní skladba. To je ovšem v češtině příliš široké […]. Zužujeme tedy rozsah termínu slůvkem střihová.

Toho, kdo tuto skladbu provádí, nazýváme stále střihačem v naději, že slovo získá postupně přenesený význam, takže bude označovat toho, kdo provádí skladbu navazováním a přerušováním záběrů, a že v něm odumře elementární význam, připomínající člověka, který pracuje především s nůžkami.“ Tolik citát Jana Kučery.


O knize

Michal Böhm a kol. – Česká škola střihové skladby

Počet stran: 243
Vazba: měkká
Cena: 223 Kč
ISBN 978-80-7331-638-9
Nakladatel Akademie múzických umění,
www.namu.cz


Kniha tematicky propojuje teorii, pedagogiku i uměleckou praxi a po odborné stránce navazuje na stejnojmennou olomouckou konferenci z roku 2019. Otevírá poměrně rozsáhlé množství témat spjatých se střihovou skladbou. Uvozuje ji rozsáhlejší studie Michala Böhma o vývoji teorie střihové skladby na FAMU a historii katedry.

Následují statě rozvíjející různé aspekty teoretického díla Jana Kučery (1908–1977), zakladatele pojmu střihové skladby a daného studijního oboru na FAMU, a vztahují se též k odkazu Josefa Valušiaka (1934–2022), významného střihače a Kučerova žáka. Autoři aktualizují myšlenky obou osobností pro současné čtenáře a připomínají též „avantgardnost“ Kučerovy teorie v kontextu zahraničního vývoje filmového myšlení....


Celý článek najdete v červnovém čísle FotoVideo

Doporučujeme také výhodné předplatné s dárkem!


fv06-23-web3.jpg

Právě vychází
fv07-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.