MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY Jiřího Šiguta v Praze

Publikováno: 28. září 2022 | autor Redakce
pozvánka-jiří-šigut.jpg

SmetanQ Gallery si dovoluje pozvat na výstavu Jiřího Šiguta s názvem MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY, kterou můžete navštívit od  konce září až do začátku prosince.

Jiří Šigut (1960, Ostrava - Vítkovice) patří mezi autory, pro které je experiment základním východiskem tvorby. Dlouhodobě prověřuje vlastnosti fotografického média, které nevnímá jako metodickou, operativní a uživatelskou danost, nýbrž spíše jako dynamický svobodný prostor pro zviditelnění jiných, často překvapujících kvalit obrazového záznamu.

S tímto transformačním průzkumem, který má zpravidla intuitivní povahu, aby se posléze metodicky strukturoval a usazoval, souvisí konceptualizace a ritualizace procesu „fotografování“ a jeho výstupů.

vlastni-portret-jiriho-siguta-autor-jiri-sigut.jpg

Součástí Šigutovy práce je radikální reflexe fotografické „užitnosti“ v rovině výrazových a žánrových meziprostorů. Vazba fotografie na předmětný svět je nahrazena vazbou na procesy, konfigurace a fenomény, které odhalují nejen samotnou fundamentální podstatu reprodukčního média, ale i obecné způsoby lidského smyslového vnímání, jež se přirozeně provazuje s pamětí definovanou časoprostorovými zkušenostmi. Je tomu tak i v případě Šigutova současného prověřování digitální fotografie ve dvou rovinách – v tiscích a  v malbách na plátně.

Je to právě digitální fotografie, která prostřednictvím komprimačních procesů tyto časoprostorové zkušenosti modifikuje a převádí na jiný ekvivalent zkušenosti. Výstava MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY představuje Jiřího Šiguta jako „malíře krajin“. Autorovy obrazy z posledních let, které mají v Praze svou prezentační premiéru, reflektují přímou cestou radikální komprimační procesy předloh. Rychlá digitální komprimace je tu dialekticky postavena proti zdlouhavému procesu malby. Výsledkem je překvapující soustava konstelačních fenoménů.

pozvánka-jiří-šigut.jpg

Jako zásadní se tu vyjevuje téma společné malbě i fotografii: principy vnímání času a způsoby ukládání paměti. Součástí výstavy bude také představení nové dílčí monografie Jiřího Šiguta (Kant) zaměřené na tuto problematiku.  Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Právě vychází
fv02-24-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.