JOSEF SUDEK: TOPOGRAFIE SUTIN

Publikováno: 22. května 2018 | autor Redakce
Josef Sudek, Střední část bývalé Jezuitské koleje u sv. Ignáce na Karlově náměstí, pobořená náletem 14. února 1945 a již částečně znovu zbudovaná, 1945, bromostříbrná fotografie, Archiv hlavního města Prahy, Sbírka fotografie, inv. č. II 1698. © Josef Sudek, dědicové.

Srdečně vás zveme na výstavu Josefa Sudka s názvem

TOPOGRAFIE SUTIN

KDY A KDE:

22. 5. – 19. 8. 2018

Galerie hlavního města Prahy

Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

Út - Pá: od 10 do 18 hod.

Čt: do 20 hod.

Kurátoři výstavy: Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová

 

Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka (1896–1976), zobrazující Prahu poničenou v roce 1945 událostmi druhé světové války. Zmýlený nálet spojeneckých vojsk ze 14. února 1945 zasáhl především pražské Nové Město, kde byl nejvíce poškozenou památkou Emauzský klášter. Série fotografií z jeho sutin tvoří největší část Sudkova souboru zachycujícího poválečnou Prahu. Počátkem května 1945 pak proběhlo Pražské povstání, které zanechalo nenapravitelné škody v historickém centru města, například na Staroměstské radnici, jejíž část musela být důsledkem válečného řádění později stržena.

Vystavený soubor je v kontextu Sudkova díla výjimečný. Představuje fotografický vhled do nitra města a jeho památek v prvních dnech míru, kdy se autor snímáním obyvatelů Prahy, kteří přihlížejí ruinám historického centra, zcela ojediněle přiblížil reportážní fotografii. Mezi důležité kapitoly souboru patří až surrealistické zobrazení situace, v níž se ocitla okupovaná země, a to prostřednictvím pohledů do protektorátního skladiště zabavených kovových soch z pomníků (často národních osobností), jež čekaly na roztavení pro válečné účely v areálu u holešovického přístavu na Maninách.

Více informací naleznete zde nebo přímo na www.sudekproject.cz.

Právě vychází
fv04-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.