JIŘÍ ŠKOCH / Fotografie

Publikováno: 14. září 2017 | autor Redakce
Jiří Škoch

Retrospektivní výstava píseckého fotografa Jiřího Škocha představuje průřez jeho fotografického díla a je doplněna o fotografický experiment cliché verre petrkovského básníka a grafika Bohuslava Reynka.

Jiří Škoch se narodil 24. dubna 1938 v Písku. Po ukončení obecné školy a měštanky nastoupil v roce 1953 ke studiu fotografie na Průmyslové škole grafické v Praze u profesora Rudolfa Skopce, které ukončil v roce 1957. Po ukončení studia a absolvování vojenské služby v roce 1959 začíná pracovat jako fotograf v Archeologickém ústavu Československé akademie věd v Praze. Spolupracuje s Československým spisovatelem a s edicí Klub přátel poezie.V roce 1963 se setkává s grafikem a básníkem Bohuslavem Reynkem, začátek dlouholetého přátelství.Od roku 1964 pracuje jako nezávislý výtvarný fotograf, první fotomontáže a začátek cyklu ,,Pohádky”.

V roce 1965 odjíždí na pozvání archeologa profesora Wolfganga Dehna do západního Německa kde se seznamuje s Otto Steinertem, který mu zajišt’ujeměsíční studijní pobyt ve Volkwangschule Essen.Od roku 1967 až 1973 vyučuje fotografii na Střední filmové škole v Čimelicích a studuje sociologii kultury na Filosofické fakultě UK V Praze.V letech 1967 až 1975 vytváří cyklus fotomontáží Petrkov Bohuslava Reynka.V roce 1970 se žení.

Za urážku socialismu ve fotografické ročence je odsouzen na 4 měsíce podmíněně. V letech 1971 až 1973 připravuje diplomovou práci na téma ,, Výzkum fotografických autorů” a od roku 1973 až do roku 1991 vyučuje fotografii na Účňovské škole, později na Středním odborném učilišti v Praze. Od roku 1991 pracuje jako sociolog v Československé televizi.
V roce 2001 mu byl ze zdravotních důvodů imlantován kardiostimulátor a v roce 2003 mu byla zavedena další elektroda do levé srdeční komory.V roce 2004 odchází do důchodu a vrací se do Písku, do rodného domu ,,U Škochu”, kde žije jako šťastný a spokojený důchodce.

V roce 2008 natočil režiser Petr Skala o jeho životě a díle krátký film, který je součástí výstavy.

Jiří Škoch pracuje formou fotomontáže, překrýváním dvou nebo více negativů, čímž dosahuje značné surreálnosti a poetiky. Svým postupem se do značné míry vrací k původním kořenům fotografie, kdy samotné dílo vzniká až jeho vyvoláním.

S tvorbou Jiřího Škocha měla veřejnost příležitost se seznámit  na mnoha výstavách. Ta úplně první se konala v roce 1962 v píseckém muzeu, další pak v Ústí nad Labem, Mostě, Pardubicích, Praze, Českých Budějovicích a znovu  několikrát v Písku. Vystavoval i v zahraničí, například v Paříži, Berlíně a Budapešti, na dalších výstavách se podílel s domácími i zahraničními umělci.

JIŘÍ ŠKOCH - FOTOGRAFIE

21.4. - 30.12. 2017

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec

Více informací najdete zde

Právě vychází
fv06-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.