Ivan Pinkava – Backtracking

Publikováno: 6. července 2020 | autor Kateřina Davidová
Ivan Pinkava – Backtracking

Téma shrnuté v názvu Backtracking lze přeložit jako „znovu-nastavování cesty“. Známý český fotograf Ivan Pinkava pracuje v instalaci českobudějovické výstavy s intuitivně vyvíjenou časoprostorovou konfigurací. Aby jí dosáhl, ruší chronologii svých prací a vypouští všechny textové údaje k jednotlivým dílům. V rámci tvůrčího procesu vzniká „mapa“ černobílých a barevných fotografií různého stáří a různé velikosti. Důraz je tu kladen na vztahy mezi jednotlivými díly, prostorovým uspořádáním a napětím mezi obsahy vyslanými do prostoru.

Potřeba „znovu-nastavované cesty“ souvisí s aspekty kolapsů, které v poslední době viditelně proměňují přírodní i společenské dění kolem nás. Podkopávají totiž orientaci v obecných lidských jistotách. Mění směr jejich ustálených os. Autor jako by se ptal, jak se zařídit v současném světě, tak, aby tzv. zkušenosti v sobě nesly i nadále svou platnost, a to i ve chvílích krizí a zlomů.Ivan Pinkava – Backtracking

Tytéž situace a tytéž předměty totiž náhle mění významové kontexty. Svět, který se zdál být silou naší vlastní vitální přítomnosti v něm logicky zpředmětňován, se náhle odhmotňuje, ztrácí rysy, stává se emancipovanou, často neřízenou, sjednocující emocí (úzkost, předtucha), ambivalentním beztvarým pocitem, kterému odpovídá kompenzační vůle (slepě) jednat. Hovoříme o vnitřním pohybu ve vědomí člověka, jehož příčinu, směr ani vývoj nemáme pod rozumovou kontrolou. Je to jako vzdušný vír, který během chvíle rozmetá horizont známé krajiny, aby se pak vše začalo opět – radikálně anebo jinde i zcela jemně pozměněno – usazovat. Proměna je však okamžitá, neodvolatelná a totální. Krize má své vnitřní a vnější stránky. Umění je umí propojit a zpřítomnit.Ivan Pinkava – Backtracking

Permanentní krize je pro člověka ireálný stav. Demontuje jeho schopnost jednat a proměňuje svět v kolektivně sdílený pocit. Tradice zastoupená symboly tu náhle vystupuje ze stínu zapomnění jako souhrn jednoduchých kódů, které k našemu překvapení umíme číst. Mementa, varování napříč časem, kříž, lebka, morový sloup, zdvižený prst či ruka z nebes. Jde o jakousi syntézu jednoduchých tezí o lidském bytí v podmínkách světa. V těch podmínkách, které vnímáme jako nevyčerpatelnou samozřejmost, ač tomu tak není. Ve fotografiích Ivana Pinkavy se v této souvislosti jedná o práci s drobnými posuny, zastíráním, variacemi stop a otisků, mystifikacemi, se spektrem jemných podráždění, jejichž řetězení v sobě však již obsahuje potenciál simulovaného šoku. Charakteristická je tu statičnost versus umělý, aranžovaný pohyb (u figur), umělé světlo (zářivka) a práce s dramatickým stínem předmětného světa, který je v principu skrytý, aby mohl být místy dramaticky odhalen. Tematizace „Backtrackingu“ se ideálně propojuje s médiem fotografie, kde je světlo nejen výrazovým prostředkem, ale i jednou ze základních podmínek života vůbec. V trhlině krize se obnažuje trajektorie meta-zkušenosti, na jejíž destruktivní působení nemusíme být vůbec připraveni. Táž trajektorie však může zároveň působit i v opačném směru. Stát se vhledem do skrytých souvislostí. Může působit iniciačně a obrodně ve smyslu obnoveného vědomí, že „být“, znamená „být na cestě“, na cestě, která někam „směřuje“. A aby mohla někam směřovat, je nutné za ni převzít plnou zodpovědnost. Jde o to, obnovit v sobě morální bytost, neboť pohled morální bytosti napravuje předmětný svět.Ivan Pinkava – Backtracking

Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice, Výstava trvá: 11. 6. – 23. 8. 2020

Kurátor výstavy: Petr Vaňous

 

Červencové vydání časopisu FOTOVIDEO je velké a jeho ambicí je uspokojit všechny, kteří si ho koupí nebo předplatí:

Tak si prohlížejte, čtěte, čerpejte informace a účastněte se soutěže Fotograf roku!Červencové FOTOVIDEO

Vyberte si z červencového vydání časopisu FotoVideo:

FOTÍME SPORT: MICHAL ČERVENÝ

Chcete poznat, jak se fotí cyklistika s nápady?

MINIFOLIA: DENČA MOTÁČKOVÁ A RADEK LAVIČKA

Specialisté tématu měsíce soutěže Fotograf roku

INSPIRACE: KRAJINAMI JANA ŠMÍDA

Nenechte si ujít dokonalé fotografické obrazy

GITZO INSPIRUJE: LOCKDOWN MARTINA SIDORJÁKA

„Fotografování je můj život. Nemohl bych bez něj být.“

TECHNIKA: POKRAČUJEME VE VELKÉM TESTU FILTRŮ

Zrodila se nám docela zajímavá překvapení

TECHNIKA: SONY ZV-1 JE KAMERA I KOMPAKT

Testovali jsme novinku pro vlogery a blogery a pro všechny…

FOTOGRAF ROKU: TÉMA: MOTORKY, AUTA, STROJE

Výsledky jsou jasné! Kdo byl v tomto tématu nejlepší?

S naším předplatným opravdu ušetříte, a ještě k němu dostanete dárek dle vašeho výběru zdarma!

Předplaťte si nás, jde to velmi rychle a můžete si vybrat, zda po jednom či dvou či třech či šesti či dvanácti výtiscích, či… jak se vám to bude líbit

Vybírejte si například na:

http://www.ifotovideo.cz/rubriky/predplatne/

https://www.send.cz/casopis/779/foto-video

https://foto-video.magaziny.cz/

https://predplatit.cz/detail/foto-video/200/

Mít doma kvalitně tištěný časopis FotoVideo každý měsíc o den dříve, než se objeví ve volném prodeji na stáncích a v prodejnách, a ještě k tomu za cca 60 % jeho normální, prodejní ceny, to už se fakt vyplatí! Šetřete s námi!

Červencové FOTOVIDEO

Právě vychází
fv03-24-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.