Fotografie nového milénia – Od technických mutací k poetice autorské tvorby

Publikováno: 20. prosince 2021 | autor Redakce
Fotografie nového milénia – Od technických mutací k poetice autorské tvorby

Na přelomu tisíciletí stál u dynamického přerodu analogové fotografie do digitálního procesu tandem Vojtěchovský—Beneš. V této knize je skrze tvůrčí práci a teoretickou reflexi zkoumán vliv nových technologií na tradici oboru i na nastupující generaci mladých autorů, kteří na tuto dvojici navázali.

Publikace obsahuje mimo jiné nejúplnější sebraný soubor statí prof. Miroslava Vojtěchovského věnujících se komunikaci a myšlení obrazem a texty o scénologii obrazu i práci s barvou v digitálním prostředí Dr. Mariana Beneše. Prostřednictvím ukázek prací pedagogů, studentů a absolventů ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie FUD UJEP kniha naznačuje možné způsoby vývoje soudobé vizuální tvorby. Dr. Marian Beneš, MQEP, sestavil a spoluvydal publikaci věnovanou létům 2005–2020 jako poděkování a poctu pedagogické a tvůrčí práci prof. Miroslava Vojtěchovského, QEP, předního českého fotografa, pedagoga, teoretika a kurátora, se kterým měl tu čest více než 15 let pedagogicky i profesně úzce spolupracovat. formát: 24 × 31 cm počet stran: 456 ISBN: 978-80-7561-301-1 prodejní cena: 2 200 Kč Knihu je možné zakoupit do 15. 11. 2021 za zvýhodněnou zaváděcí cenu 1 650 Kč na webu www.knihafotografie.cz. Doprovází ji také série fotografických tisků, které jsou k dostání za speciální cenu 2 021 Kč symbolizující rok vydání knihy. Knihu vydal Marian Beneš a FUD UJEP v září 2021 v nákladu 500 ks odpovědný redaktor: Jakub Konupka odborná recenze: doc. MgA. Jaroslav Prokop, doc. Mgr. Václav Podestát jazyková korektura: Daniel Kubec redakční úprava a technické korektury: Klára Mrkusová překlad anglického shrnutí: Lenka Kotrbáčková předtisková příprava fotografií: Marian Beneš grafická úprava a sazba: Jakub Konupka tisk: Indigoprint, s.r.o.Fotografie nového milénia – Od technických mutací k poetice autorské tvorby