FOTO IUVENTARS bienále 2016

Publikováno: 23. listopadu 2016 | autor Redakce
Galerie Nahoře

V době vzniku vynálezu fotografi e v roce 1839 nikdo netušil, jak moc fotografi e pronikne do našich životů a stane se jejich nedílnou součástí.

Svět ve 21. století vnímáme hlavně prostřednictvím obrazů, které jsou všudypřítomné, pronikají všemi vrstvami společnosti a naše vlastní vidění a prožívání ustupuje do pozadí. Tento fenomén umožnily nové digitální technologie, díky kterým se fotografování stalo masovou záležitostí. Většina obrazů, které denně vidíme, jsou fotografie. V každém okamžiku jich na světě vznikají milióny. A okamžik je vždy spjat s určitým děním. Ve zlomcích vteřiny vznikají a zanikají obrazy, které fotograf zaznamenává a vydává tak svědectví o nás a naší době.V České republice má výuka fotografie na středních i vysokých školách dlouhou tradici a vysokou úroveň. Proto se Galerie Nahoře, nejstarší fotografická galerie v Československu, /svojí činnost zahájila v roce 1978/, rozhodla od roku 2012 představovat vždy v dvouletých periodách práce studentů Středních uměleckoprůmyslových škol oboru Užitá fotografie a média. V letošním roce probíhá již třetí bienále Foto Iuventars 2016.

Myšlenkou projektu je prohloubit spolupráci mezi uměleckými školami a na výstavě představit nejlepší fotografie studentů. Na realizaci výstavy se spolu s Galerií Nahoře podílí Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec a Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov. Prvního ročníku soutěže v roce 2012 se zúčastnilo čtyřicet dva studentů, druhého ročníku šedesát pět studentů a letos Foto Iuventars obeslalo osmdesát čtyři studentů ze sedmi uměleckých škol z celé České republiky. Odborná porota ve složení: Miroslav Myška – předseda, fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Opava a porotci Mgr. Jan Mahr, vedoucí oboru fotografie, SUPŠ Český Krumlov a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Opava, PhDr. Jaromír Schel, Metropol CB o.p.s. České Budějovice, Bohuslava Maříková – dramaturg Galerie Nahoře, fotograf a pedagog, SUPŠ Český Krumlov a MgA. Jan Arndt – grafik a typograf, SUPŠ Český Krumlov, neměla lehkou práci. Na výstavu porotci vybrali sto třicet sedm fotografií třiceti finalistů. Výstava Foto Iuventars 2016 v Galerii Nahoře dává mladým talentovaným studentům středních uměleckoprůmyslových škol prostor k inspiraci, konfrontaci a prezentaci fotografií, i ke společnému setkávání mladé, nastupující fotografické generace.

Bohuslava Maříková

Výstava fotografi í studentů středních a vyšších uměleckoprůmyslových škol

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1

  • www.graficka-praha.cz

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola-Zámeček, Plzeň

  • www.zamecek.cz

Střední průmyslová škola keramická a sklářská, Karlovy Vary

  • www.spskkv.cz

Střední umělecká škola, Ostrava

  • www.sus-ostrava.cz

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Brno

  • www.ssudbrno.cz

Střední škola Brno, Charbulova

  • www.ssposbrno.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov

  • www.supsck.cz

 

GALERIE NAHOŘE, stálá výstavní síň fotografií Metropol, České Budějovice

29. listopadu 2016 – 12. února 2017

V roce 2017 bude výstava „Foto Iuventars – bienále 2016“ představena v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.

Více informací najdete zde

Právě vychází
fv04-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.