Díky, že můžem bude připomínat 17. listopad na Nové scéně dvěma výjimečnými instalacemi

Publikováno: 15. listopadu 2023 | autor Redakce
32-antikódy©adam-heres-min.jpg

Spolek Díky, že můžem připravil letos k výročí Dne boje za svobodu a demokracii vedle pestrého programu již tradičních oslav Korzo Národní také tři výjimečné výstavy.

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla vznikla výstava Antikódy k příležitosti znovu vydání stejnojmenné Havlovy sbírky. Interaktivní instalace Voláme o pomoc v opuštěné telefonní budce na náměstí upozorňuje na nelehký život lidí v nesnázích i podpůrnou činnost organizací, v jejichž spolupráci vznikla.

Třetí instalace RÁM ve Videogalerii Nové scény Národního divadla pak připomíná události poslední dekády a jejich vliv na naše současné životy. K vidění budou během celého listopadu a prosince v bezprostředním okolí Nové scény Národního divadla.

3-voláme-o-pomoc-©adam-mráček-min.jpg

Výstava Antikódy na náměstí Václava Havla již od 1. listopadu

Ještě před začátkem oslav 17. listopadu je veřejnosti od 1. listopadu přístupná venkovní výstava Antikódy. Tu připravila ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem Knihovna Václava Havla u příležitosti nového a doplněného vydání stejnojmenné Havlovy sbírky. Zároveň je výstava i připomínkou inscenace Antikódy na Nové scéně Národního divadla, od jejíž premiéry uplynulo letos deset let.

Na stejném místě si tak diváci mohou připomenout výjimečné dílo ze začátku 60. let, reflektující originálním Havlovým pohledem tehdejší politické poměry. Na náměstí Václava Havla bude k vidění výběr 12 kaligramů.

12-voláme-o-pomoc-©adam-mráček-min.jpg

Sám autor ke sbírce dříve prohlásil: „Má sbírka grafické poezie ,Antikódy' vznikla po vnější stránce spíš jen na okraji mých pokusů v oblasti dramatické, okruhem svého zájmu se však váže přímo k jejich hlavnímu tématu. Nejde přitom o ,čistě' umělou nebo konkrétní poezii jako u Josefa Hiršala nebo některých dalších českých spisovatelů, ale v podstatě o poezii ještě (nebo zase) sémantickou, která se pokouší vyjadřovat své myšlenky a pocity výtvarně-typografickým jazykem, očištěným od zkonvencionalizované literárně-sémantické mechaniky. Má sbírka přitom vznikla i tak trochu jako reakce na automatizující se pocitově-verbální konvence současné české poezie.“

Instalace Voláme o pomoc – telefonní budka vám poví příběhy lidí v nelehké životní situaci

Na náměstí Václava Havla stojí opuštěná telefonní budka. Budou mít příchozí odvahu do ní vkročit a zvednout sluchátko? Audio instalace umístěná právě do telefonní budky nabádá vydat se za hranice své sociální bubliny. Vedle toho také zjistit, jaké organizace pomáhají lidem v nouzi i jak se může veřejnost zapojit a organizace podpořit.

24-rám-©adam-mráček-min.jpg

Z této telefonní budky se nedá nikomu dovolat, tato telefonní budka totiž návštěvníkům vypráví. Stačí si vybrat číslo ze seznamu, vzít do ruky sluchátko a poslechnout si příběh obyčejného člověka v nesnázi. Výpovědi, nasbírané dokumentární metodou, otevírají často tabuizovaná témata.

Telefonní budka pod názvem Voláme o pomoc dává na výběr ze sedmi příběhů lidí, kteří se potýkají se závislostmi, dluhy, bezdomovectvím, řadí se mezi národnostní menšiny, samoživitelky, snaží se integrovat do společnosti po odchodu  z dětského domova nebo si pro sebe přejí rovná práva stejně jako mají heterosexuální páry. Příchozí návštěvník si může sám zvolit, koho na druhé straně sluchátka uslyší. „Důležité pro nás je, že mimo příběhů někoho v nesnázi dostanou lidé možnost seznámit se s neziskovými organizacemi, které napřímo pomáhají sociálně ohroženým skupinám,“ komentuje hlavní myšlenku instalace její autorka Ester Valtrová.

Instalace Voláme o pomoc bude k vidění na náměstí Václava Havla během celého listopadu a otevírá se každý den mezi 8:00–⁠20:00. Vnitřek budky odkazuje na spolupracující neziskové organizace pomocí QR kódu. Každá nezisková organizace – Děti v akci, Člověk v tísni, Jsme fér, Armáda spásy, Fandi mámám, Slovo 21, Sananim – díky němu ukazuje, co pro pomoc ohroženým sociálním skupinám podniká, a jak se mohou ostatní lidé do pomoci zapojit.

32-antikódy©adam-heres-min.jpg

Instalace RÁM. Příběh středoevropského regionu vyprávěný v kontextu dospívání dítěte

Ve spolupráci s Týdeníkem Respekt vznikla další unikátní instalace s názvem RÁM. Připomíná v rámci jedné dekády, čím vším jsme si za deset let prošli a co jsme zažili. Poukazuje na to, jak se během docela krátkého časového úseku v kontextu dějin stihne svět tolik proměnit. Je připomínkou velkých i malých událostí, které ovlivnily podobu našich současných životů. Nastoluje otázku, na kolik pak také ovlivní další generace.

Název audiovizuální instalace „RÁM” odkazuje právě na rámec jedné dekády a jejího vlivu na život člověka. Příběh sledu událostí posledních deseti let vypráví RÁM ve dvou rovinách. První rovinou je život dítěte, které přišlo před deseti lety na svět. Návštěvníci sledují, jak roste a jaké obyčejnosti se mu v životě dějí. V kontrastu s milníky jakými jsou první krůčky, nebo vypadnutý zub, nás rok po roce provázejí i události ze světa formou zpravodajských fotografií.

Tímto kontrastem vedle sebe klade na první pohled možná banální a běžné prožívání dítěte a události, které zůstanou v historii zapsané a v budoucnu život právě tomuto dítěti ovlivní – jsou totiž součástí téhož světa. Instalace RÁM bude k vidění celý listopad a prosinec ve Videogalerii Nové Scény Národního divadla.

Právě vychází
fv06-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.