Bezpečnostní technologie v roce 2023: předpověď společnosti Axis Communications

Publikováno: 17. ledna 2023 | autor Redakce
axis-p1465-le-back-alley.jpg

Společnost Axis Communications pravidelně na svém blogu uvádí předpověď klíčových trendů v bezpečnostním sektoru na nadcházející rok.

Jejím autorem je Johan Paulsson, který do společnosti nastoupil v roce 2008 a jako její technický ředitel v současné době nese celkovou odpovědnost nejen za celé portfolio produktů, ale také za strategické úvahy o tom, co může přinést budoucnost. Shrnutí 6 technologických trendů, které podle Johana Paulssona ovládnou bezpečnostní byznys v roce 2023, uvádíme níž.

1. Posun k akční inteligenci

Využívání umělé inteligence a strojového učení se v posledních letech soustředilo na analýzy, které pomáhaly přesněji klasifikovat různé objekty. Teď je čas posunout se na další úroveň, od samotné analýzy k aktivnímu využití dat v různých scénářích. Spíš, než aby nás inteligentní funkce jen upozorňovaly, že něco není v pořádku, nám přímo pomůžou zvolit správnou reakci na určité situace.  „Od analytiky k akci“ se tak stane mantrou roku 2023.

2. Hybridní architektury navržené na míru

V současnosti se v bezpečnostních systémech všeobecně uznává jako nejvhodnější hybridní technologická architektura, která kombinuje lokální servery, cloud a výkonná koncová zařízení na okrajích sítí (edge computing). Neexistuje jen jedno univerzální řešení pro všechny situace. Proto je třeba vždy nejdříve zvážit potřeby konkrétní instalace a potom definovat hybridní řešení, které bude tyto potřeby splňovat.

3. Vznikají dílčí trendy v kyberbezpečnosti

Kybernetickou bezpečnost už nelze vnímat jen jako jedno téma, ale jako několik vzájemně propojených oblastí. Dodavatelé budou aktivnější ve snaze vyhovět předpisům a být transparentní napříč těmito oblastmi. Příkladem je i navrhovaná legislativa Evropské komise o kybernetické odolnosti NIS 2 a Cyber Resilience Act, které budou klást větší důraz na výrobce hardwaru i softwaru ve většině odvětví, aby zajistili bezpečnost svých výrobků při uvedení na trh i během celého jejich životního cyklu.

4. Nad rámec bezpečnosti

Jedním z nejvýznamnějších trendů v bezpečnostním sektoru a zároveň rovněž významnou příležitostí je posun mimo oblast bezpečnosti. Dohledové kamery se dnes stávají výkonnými senzory. Lze s nimi vytvořit pokročilou datovou a senzorickou síť s potenciálně neomezenými možnostmi při zajištění ochrany zdraví, provozní efektivity a při sběru dat pro libovolnou sféru ekonomiky.

5. Vždy udržitelnost a klimatické změny v centru zájmu

Organizace budou pokračovat ve zlepšování svých environmentálních, společenských a obchodních praktik s ohledem na udržitelnost v nejširším smyslu toho slova. Očekáváme ale, že se pozornost v roce 2023 mnohem intenzivněji zaměří především na klimatické změny. I když organizace můžou vyvíjet velké úsilí ke snížení emisí z vlastních provozů, celkový dopad může být slabý, pokud jejich dodavatelské a odběratelské řetězce nevyznávají hodnoty vedoucí k témuž cíli. Od výrobců technologií se tedy bude očekávat, že prokážou, jak jejich produkty a služby přímo podporují cíle udržitelnosti i u jejich partnerů a vytvářejí efektivní postupy, které pomáhají snižovat emise také těmto organizacím.

6. Zvýšený důraz na regulaci

I v roce 2023 budou pokračovat snahy regulovat technologie za účelem ochrany soukromí a lidských práv. Firmy budou muset přijímat a dodržovat přísnější nařízení vedoucí k transparentnosti a etickému jednání.  Příkladem může být AI Act o umělé inteligenci navrhovaný Evropskou unií, který má za cíl přiřadit používání umělé inteligence zvláštní kategorie rizik. Jedná se tak o první právní rámec v oblasti umělé inteligence.

Právě vychází
fv07-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.