Bedřich Dlouhý – Moje gusto

Publikováno: 15. prosince 2019 | autor Redakce
bedrich-dlouhy-galerie-hlavniho-mesta-prahy-1000px-ore.png

Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (1932), přední osobnosti českého moderního umění a spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), představuje poprvé v retrospektivně zaměřeném projektu v ucelené podobě rozsah umělcova díla od roku 1956 do současnosti. Je koncipována tematicky, a to se záměrem ukázat záběr Dlouhého tvůrčí imaginace a originalitu jeho netradičních metod a experimentů překračujících dobové pojetí obrazu

1. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Galerie hlavního města Prahy
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí:
od 10 do 18 hodin
čtvrtek do 20 hodin

Kurátorka a autorka koncepce výstavy: Mahulena Nešlehová

Expozice nabízí přes 120 mimořádně rozmanitých děl, z nichž mnohá patří k ikonickým a známým, jiná k méně známým i zcela neznámým a dosud nevystaveným. Jejich prostřednictvím uchopuje motivickou a myšlenkovou bohatost malířovy tvorby, a alespoň ve zkratce nastiňuje její vývoj. Pronikáme do Dlouhého stále živé šmidrovské „dada“ strategie balancující na hraně vážného, nevážného a absurdního; seznamujeme se s bravurností jeho malířského podání, s ironickou reflexí pop-artu a fotorealismu i s humornými parafrázemi děl starých mistrů; poznáváme nápaditost a neobyčejnou invenčnost v užití asambláže a koláže. V jeho tvorbě obě tyto techniky dominují. Skýtají mu svobodu vyjádření, uplatnění imaginaci provokujícího principu náhody i prostor pro rozvíjení smyslu pro humor, ironii a mystifikaci.

bedrich-dlouhy-galerie-hlavniho-mesta-prahy-1000px-ore.png

Třebaže je umělcův projev stylově nezávislý a různorodý, vždy mu jde o celek – výsledný obraz také jako celek koncipuje. V podání jsou proto všechny užité prvky rovnocenné: ať se jedná o malbu, kresbu, nalezené nebo vlastnoručně vytvořené předměty, reliéfní aplikace nebo o skryté světelné zdroje. Otevírá si tím prostor, ve kterém dochází k prolnutí iracionality realitou a reality iracionalitou, jež je bází jeho tvorby.

Nedílnou součástí výstavy je film Aleše Kisila realizovaný pro Českou televizi v roce 2000 v rámci projektu Ateliéry. Připravenou retrospektivu doprovází obrazově bohatý český a anglický katalog v grafické úpravě Zdeňka Zieglera.

Bedřich Dlouhý

1932                 narozen 2. srpna v Plzni
1935                 přestěhování do Mostu, poté (1938) do Prahy
1948–1950        Státní odborná škola keramická
1952–1959        Akademie výtvarných umění v Praze (malířské ateliéry prof. Miloslava Holého a prof. Karla Součka)
1957                 členem skupiny Šmidrové
1964                 přijat do Umělecké besedy
1965                 cena za malbu na Quatrième Biennale de Paris. Manifestation Biennale et Internationale des Jeunes Artistes
1972                 sňatek s Vlastou Bláhovou

1987                 podílí se na ustanovení skupiny Zaostalí
1990                 vede malířský ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze; získává tvůrčí stipendium The Pollock-Krasner Foundation
1991                 jmenován docentem a následně profesorem v oboru malířství
1995                 členem S. V. U. Mánes; zakončuje pedagogickou činnost
1996                 udělení Zlaté medaile Akademie výtvarných umění za pedagogickou činnost
1998                 diplom a medaile Franze Kafky za uměleckou činnost

Samostatně vystavuje od roku 1962; kolektivních výstav se účastní od roku 1954. Jeho dílo je zastoupeno v předních domácích a zahraničních veřejných a soukromých sbírkách. Žije a pracuje v Praze.

bedrich-dlouhy-krajkar-1000.jpg

Kurátorka: Mahulena Nešlehová

Grafické řešení: Zdeněk Ziegler, Jan Bouček

Mediální partneři: Art&Antiques, A2, ArtMap, Artikl, Český rozhlas, ExpresFM, Flash Art, Literární noviny, protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti, senioři)

Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.czDOPROVODNÝ
PROGRAM

komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Mahulenou Nešlehovou:
čt 12. 12. 1019, 18 h
čt 6. 2. 2020, 18 h

Jiří Machalický: Bedřich Dlouhý a Šmidrové
čt 21. 11. 2019, 18 h

Jiří Machalický, historik umění, kurátor výstav, znalec díla Bedřicha Dlouhého a autor výstavy Šmidrové v Museu Kampa.

Přednáška pojedná o tvůrčí strategii Šmidrů a o umění Bedřicha Dlouhého, který byl spoluzakladatelem legendární skupiny Šmidrové a jejím předním členem.

Barbora Kundračíková: Model, asambláž, obraz
čt 16. 1. 2020, 18 h

Barbora Kundračíková, historička umění, kurátorka výstav a editorka připravované monografie malíře Bedřicha Dlouhého.

Myšlenka – model – umělecké dílo je standardní půdorys tvorby. Co se stane v případě, že všechny tři složky splynou, vznikají, fungují i zanikají paralelně? Přednáška bude věnována problematice obrazu v tvorbě Bedřicha Dlouhého a jeho nejen generačních souputníků.

Sobotní výtvarné workshopy

so 11. 1. 2020, 13–18 h, Parafráze a reinterpretace, Městská knihovna, 2. patro

so 1. 2. 2020, 13–18 h, Koláže a asambláže, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné workshopy budou inspirovány průřezem celé tvorby autora a především jeho konkrétními prezentovanými díly. Jedním z nejsilnějších tematických okruhů a zároveň zdrojem podnětů se nám stanou jeho parafráze známých obrazů, kde uplatnil humor, vtip, ironii a nadsázku. Pokusíme se takto podobně reinterpretovat také vybrané obrazy starých mistrů, doplnit je atributy ze současné doby, posunout je tak do nových významových kontextů a případně hledat paralely k aktuální společenské situaci. Východiskem k následné tvorbě v rámci výtvarných dílen budou i jeho koláže a monumentální asambláže. Na pevné

desky budeme vrstvit nejen výstřižky z novin, časopisů, plakátů i fotografií a kombinovat je s kresbou a malbou, ale budeme zapojovat po vzoru autora i 3D objekty, nalezené předměty, přírodniny a již nepotřebné, použité věci. Vytvoříme i kolektivní několikametrovou asambláž, kterou budeme postupně během workshopů zaplňovat, takže vznikne kolektivní rozměrné proměnlivé dílo „in progress“.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

čt 21. 11. 2019, 15–18 h, Akvarel a tuš I, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 22. 11. 2019, 15–18 h, Akvarel a tuš II, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 24. 11.2019, 15–18 h, Akvarel a tuš III, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 12. 1. 2020, 15–18 h, Lazury a vosky I, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

čt 30. 1. 2020, 15–18 h, Lazury a vosky II, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 31. 1. 2020, 15–18 h, Lazury a vosky III, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné workshopy budou reagovat na umělecké strategie Bedřicha Dlouhého. V první části uplatníme dadaistické postupy, v jejichž rámci budeme využívat principy náhody, prolínání iracionality s realitou nebo tvůrčí asociace. Vyzkoušíme si perokresbu, kterou budeme kombinovat s akvarelovou malbou. V druhé části interaktivních dílen se budeme soustředit na umělcovo téma parafrází a odkazů k historickým dílům i k barokní malbě. Budeme se věnovat speciální malířské technice, kdy budeme vrstvit barevné lazury a vosky na papíře.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Kontakt: E-mail: edukace@ghmp.cz
Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1

Právě vychází
fv02-24-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.