100 let očima fotografů ze Sbírky Svazu českých fotografů

Publikováno: 10. prosince 2019 | autor Kateřina Davidová
mfmom-cz-sto-let-ocima-fotografu-635---kopie.jpg

Unikátní výstavu, připravenou ze své sbírky, zapůjčil Svaz českých fotografů (SČF). Ve středu 11. prosince proběhne derniéra výstavy, jejíž součástí bude komentovaná prohlídka pod vedením předsedkyně Svazu českých fotografů, kurátorky výstavy PhDr. Věry Matějů.

Století, které uplynulo od založení Československa v roce 1918, nabízí nepřeberné množství dokumentů i vzpomínek a stejně nekonečnou řadu fotografií.

Fotografie vybrané ze sbírkového fondu spojují autenticitu zobrazené skutečnosti s individuálním přístupem autora, jeho hodnocením, prožitkem, emocí, neboť i on byl aktérem historické události, jejíž obraz zprostředkovává, současníkem osob, jejichž podobu uchovává.

mfmom-cz-sto-let-ocima-fotografu-635.jpg

Deset fotografických panelů přibližuje jednotlivé úseky stoleté historie soustředěné okolo jednoho rozhodujícího okamžiku – mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec druhé světové války, únorový převrat, pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy, protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb filosofa Jana Patočky, sametová revoluce a nový život v demokracii. Zobrazují nejen dramatické chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale především se snaží zachytit atmosféru doby, proměny prostředí a životního stylu, poetiku každodennosti.

Výběr si neklade nárok na úplnost představených dějů a osobností, ani se nesnaží je interpretovat jinak než obrazem. Skládá živý příběh pro pochopení minulosti jako základu porozumění současné době. Akcentuje schopnost nadsázky, humoru a ironie, jež jsou podstatným prvkem naší národní identity, pomáhajícím překlenout těžké chvíle. Vyžaduje i umění dešifrovat jinotaje a dvojí významový plán obrazu, které se až v surrealistické podobě odrážejí především v době "normalizační".

Podoba výstavy odráží skutečnost, že Sbírka SČF – unikátní soubor více než 12 000 fotografií českých a slovenských autorů od počátku 20. století po současnost, který je uložen v oddělení  foto-, fono- a kinodokumentů a služeb veřejnosti Národního archivu ČR – jako jediná v České republice zahrnuje i kreativní fotografy z řad amatérské fotografické obce, fotografující spisovatele, výtvarníky, filmaře i politiky. Volba fotografií navazuje na výstavy Jak se žilo za socíku, Mezníky historie – 1945, Rok 1989, Naši prezidenti či Praha dříve a nyní. Pořádání výstav a každoročních soutěží spolu s dary fotografů zajišťuje pravidelné přírůstky sbírky.

U příležitosti významného výročí vzniku Československa spojily své síly Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a Svaz českých fotografů, státní příspěvková organizace ministerstva kultury ČR a spolek s téměř stoletou tradicí. Na základě jejich spolupráce se podařilo seznámit veřejnost s minulými událostmi prostřednictvím fotografií ze sbírky, která poskytuje zdroj poznání jak české a slovenské historie, tak i vývoje fotografie a tvoří nedílnou součást českého kulturního dědictví.

Věra Matějů

Design: Dana Bleyová, tisk: Art D-Černý

Více zde: http://www.mfmom.cz/

Za 1 den
vyjde nové číslo FotoVideo.
fv05-24-obalka-web3.jpg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.