Výstava fotografií Barbary Huckové - "Rodina"

Publikováno: 8. ledna 2016 | autor Redakce
Huckova.Burano

Téma rodiny je stále živé a z určitého úhlu pohledu i dost neprobádané. I přes nejvíce katastrofické vize  a přemýšlení o klesající soudržnosti rodiny či  zvyšující se rozvodovosti , zůstává rodina jedním z nejvýznamnějších opěrných bodem v životě a institucí socializace člověka.

Svět rodiny ve fotografiích

Co se nám vybaví, když se řekne rodina? Každému z nás vytane na mysli možná trochu jiná podoba rodiny i jiné okamžiky společně prožitých chvil. Barbara Hucková se rodinou, jejími různými podobami a mnohovrstevnatostí rodinného života zabývá už nějakou dobu. Dokladem toho je cyklus fotografií, skrze něž se snaží zachytit současné rodiny a jejich proměnu v čase.

Třebaže rodina dneška už není nutně tou rodinou, kterou zažili naši rodiče či prarodiče, podoba, struktura i funkce rodiny se v uplynulých desetiletích v lecčems proměnily, společným jmenovatelem mnoha rodinných konstelací a rodinného života zůstávají děti. A právě děti, které se nám rodičům rodí, které v rodině vyrůstají a mi se jim snažíme předávat (snad) to lepší z nás, se vyskytují nejčastěji nejen na fotografiích v rodinných albech, ale také ve vystavovaném cyklu této autorky. Zachycují děti nejmenší v náručí matky, ale i otce, můžeme zde vidět sourozenecké i kamarádské konstelace dětí odrostlejších v okamžicích her i dětských hovorů…

Fotografie nepochybně plní roli dokumentu, fixující určitý moment v životě člověka jako součásti té jeho rodiny. Černobílé fotografie Barbary Huckové kromě toho zachycují specifickým způsobem rodinu jako prostor intimity a sdílení, který nezřídka poskytuje útočiště a funguje jako „přístav v nemilosrdném světě“. Všední život nám ale ukazuje, že rodina může být také místem nedorozumění a neporozumění, konfliktů, zjevných i méně zjevných šarvátek či dokonce otevřeného boje a násilí. Fotografie BH nicméně ukazují rodinu z lepší stránky rodinného soužití a vybízejí nás k zamyšlení nad tím, co vše ovlivňuje fungování rodin a co stojí za mnohými proměnami rodinného života.

V průběhu uplynulých let došlo působením mnoha vlivů – vnějších i vnitřních – k narušení mnohých znaků „tradiční“ rodiny, která bývá někdy možná až příliš idealizovaná. Soudobá rodina je sice křehčí, ale i demokratičtější a funguje více partnersky a kamarádsky ve vztazích mezi rodiči a dětmi. I něco z toho můžeme vyčíst z vystavovaných fotografií.

Přesto, že soudobé rodiny jsou (možná až příliš) amorfní, proměnlivé, variabilní a nestálé, jsou více než kdy v minulosti o emocích a o vztazích, a to nejen o vztahu mezi matkou a dítětem, ale o vztazích všech členů rodiny k sobě navzájem. Rodina je prostě o našich blízkých, které potřebujeme k tomu, abychom věděli, kým jsme a kam patříme, s nimiž pak různými způsoby a skrze různé činnosti vytváříme právě ten náš prostor soukromí – intimity, emocionality a vzájemnosti. A fotografie rodinného soužití a společně prožitých chvil jsou tu od toho, aby některé momenty našeho pestrobarevného a proměnlivého rodinného života natrvalo zachytily, nemyslíte?

PhDr.  Hana Maříková,  Ph.D.

Výstava Rodina potrvá v Galerii Městského domu Zbraslav (U Malé řeky 3) do 11.února 2016.


Právě vychází
Za branou čtvrtstoletí – lednové FOTOVIDEO 2021
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.